Poddar

Ett urval av poddar som handlar om hälsa och sjukvård.

Akutsjukhuset

Medverkande: Medarbetare på Danderyds sjukhus
För vem: Allmänhet och blivande sjukvårdspersonal
Ligger bakom: Danderyds sjukhus
Handlar om: Att arbeta på sjukhus

AT-läkarna

Medverkande: Olika specialister
För vem: Läkare
Ligger bakom: AT-läkarna Ida Björnstjerna och Ann-Catrine Codan
Handlar om: Erfarenheter och konkreta tips från allmäntjänstgöringen och läkarprogrammet

Barnmorskepodden

Medverkande: Barnmorskorna Sara Espebo och Mia Midtsaeter samt inbjudna gäster
För vem: Allmänhet och sjukvårdspersonal
Ligger bakom: Barnmorskorna Sara Espebo och Mia Midtsaeter
Handlar om: Allt som berör professionen

Beroendepodden

Medverkande: Annelie Ståhl (nykter alkoholist) med inbjudna gäster
För vem: Allmänhet, missbrukare och deras anhöriga
Handlar om: Beroende, medberoende, olika typer av missbruk

Cancerpodden

Medverkande: Olika experter, patienter, anhöriga och kända personer
För vem: Personer som lever med cancer, anhöriga, allmänhet
Ligger bakom: Cancerfonden
Handlar om: Att leva med cancer

Demenspodden

För vem: Personer med demenssjukdom och deras anhöriga
Ligger bakom: Svenskt Demenscentrum
Handlar om: Demens

Doktorspodden

Medverkande: Hemmets veckotidnings hälsoredaktör Christina Mellberg och Michael Seipel (läkare och smärtexpert)
För vem: Allmänhet
Handlar om: Hälsa och vanliga sjukdomar

En podd om cancer

Medverkaden: Olika patienter och experter i varje avsnitt
För vem: Personer med cancer och deras anhöriga
Ligger bakom: Akademiska sjukhuset i Uppsala
Handlar om: Att leva med cancer

Freja : om det senaste inom kvinnosjukvården

Medverkande: Medicinska experter och patienter
För vem: Allmänhet
Ligger bakom: Danderyds sjukhus
Handlar om: Kvinnosjukdomar

Funka olika

Ligger bakom: Habilitering & hälsa, Stockholms läns landsting
För vem: Allmänhet
Handlar om: Funktionsvariationer och rehabilitering

Föda barn

Medverkande: Specialister från Danderyds kvinnoklinik och inbjudna gäster
För vem: Blivande föräldrar
Ligger bakom: Danderyds sjukhus
Handlar om: Graviditet, förlossning och eftervård

Grefberg och gyllenhammar

Medverkande:  Anne Grefberg (psykolog),  Cecilia Gyllenhammar (författare)
För vem: Allmänhet
Handlar om:  Psykologi, relationer, mänskliga beteenden
 

Hjärnpodden

Medverkande: Kristina Bähr (barnläkarspecialist, skolläkare och professionell coach)
För vem: Allmänhet

Hjärnspöken - berättelser från psykiatrin

Medverkade: Programledaren och specialistsjuksköterskan i psykiatri, Minja Christovski, patienter, närstående och experter
För vem: Alla som vill få ökad kunskap och förståelse för psykisk sjukdom
Ligger bakom: Akademiska sjukhuset i Uppsala
Handlar om: Att utmana människors bild av psykiska sjukdomar
 

Hjärtats gäster

Medverkande: Chefsapotekare, Annika Svedberg och experter
För vem: Allmänhet
Ligger bakom: Apoteket hjärtat
Handlar om: Hälsa, medicinering och olika sjukdomar
 

Intensivvårdspodd

Medverkande: Intensivvårdssjuksköterskorna Kalle Stoorhöök och Sofia Lindström, inbjudna patienter och vårdpersonal
För vem: Anhöriga, patienter, vårdpersonal
Ligger bakom: Akademiska sjukhuset i Uppsala
Handlar om: Patienters och närståendes upplevelser av intensivvård

Jag är sjuk i huvudet

Medverkande: Jessica Ekman (sjuksköterska, KBT-terapeut har diagnoserna depression och GAD) och Viktor Åkerblom (skådespelare med ADHD)
För vem: Allmänhet
Handlar om: Hjärnan, psykisk ohälsa normer och värderingar

Kropp och själ i P1

Medverkande: Ulrika Hjalmarson (programledare)
För vem: Allmänhet
Ligger bakom: Sveriges radio
Handlar om: Hälsotrender, träning, sömn

Lungcancerpodden

Medverkande: Fredrik Johansson (drabbad av lungcancer), Martin Sandelin (läkare)
För vem: Personer som lever med cancer och deras anhöriga
Handlar om: Lungcancer

Läkarpodden

Medverkande: Tilde de Paula (programledare till yrket) och Dr Mikael Sandström
För vem: Allmänhet
Ligger bakom: Tv4
Handlar om: Olika sjukdomar och diagnoser

Medberoendepodden

Medverkande : Ida Högström (fd medberoende) med gäster
För vem: Anhöriga till missbrukare
Handlar om:  Att vara medberoende

Medicinpodden

Medverkande: Rebecca Levi (läkare), Richard Levi (läkare)
För vem: Läkare, läkarstudenter
Handlar om: Medicinsk allmänbildning, symptom och diagnoser

Medicinvetarna

Medverkande: Andreas Andersson (pressekreterare) och Cecilia Odlind (chefredaktör för KI:s populärvetenskapliga tidning Medicinsk Vetenskap)
För vem: Allmänhet
Ligger bakom: Karolinska Institutet
Handlar om: KI:s forskare intervjuas om allmänintressanta ämnen

PMS-podden

Medverkande: Jenny Öhrn Segolsson (copywriter) och Charlie Michaelsen (komiker), två kvinnor som själva lider av PMS
För vem: Allmänhet
Handlar om: Livet med PMS, tester av olika behandlingsmetoder och prat med experter
 

Psyket

Medverkande: Emmy Rasper (programledare)
För vem: Allmänhet
Ligger bakom: Sveriges Radio
Handlar om: Psykisk hälsa och psykisk ohälsa

Psykiatrikerna

Medverkande: Anders Hansen (psykiater), Simon Kyaga (psykiater)
För vem: Läkare och allmänhet
Handlar om: Samtal med forskare och kliniker från olika delar av världen

Psykologipodden

Medverkande: Jacqueline Levi (psykologstudent)
För vem: Almänhet
Handlar om: Psykisk hälsa och psykisk ohälsa

Psyksmart

Medverkande: Anna Norelius och Karin Andrén Af Sandeberg (psykologstudent)
För vem: Allmänhet
Handlar om: Psykisk ohälsa

På djupet

Medverkande: Ola Billinger (kommunikationschef på socialstyrelsen)
För vem: Allmänhet
Ligger bakom: Socialstyrelsen
Handlar om: Olika frågor med koppling till socialtjänst och hälso- och sjukvård

Ronden

Medverkande: Christian Unge (läkare), Anders Ternhag (läkare) och Totte Stub (läkare)
För vem: Allmänhet och vårdpersonal
Handlar om: Livet som läkare och sjukvården
 

Sinnessjukt

Medverkande: Christian Dahlström (författare)
För vem: Allmänhet
Handlar om: Psykisk ohälsa

Sjuksköterskesnack

Medverkande: Olika sjuksköterskor
För vem: Personer som vill lära sig mer om sjuksköterskeyrket
Ligger bakom: Sjuksköterskorna Andrea Berg och Johanna Bjerkert
Handlar om: Sjuksköterskeyrket

Sköterskepodden

Medverkande: Två unga sjuksköterskor, vårdgivare och patienter
För vem: Allmänhet och sjukvårdspersonal
Ligger bakom: Eliza Trujillo, sjuksköterska inom kardiologi, och Lisette Nordh-Paananen, sjuksköterska inom gynekologi
Handlar om: Alla tänkbara sjukdomsfall och erfarenheter från vårdyrket
 

Ta hand om dig

Medverkande: Kerstin Gosse med gäster
För vem: Allmänhet
Ligger bakom: Region Skåne
Handlar om: Levnadsvanor och att förebygga sjukdomar
 

Vetenskap & Hälsa

Medverkande: Tove Smeds (vetenskapsjournalist), Eva Bartoneck Roxå (vetenskapsjournalist) och Ingela Björk (forskningsjournalist)
För vem: Allmänhet
Ligger bakom: Allt om vetenskap och hälsa, Region Skåne, Malmö Högskola, Lunds Universitet
Handlar om: Populärvetenskapligt om forskning inom medicin och hälsa från Lunds universitet, Malmö högskola och Region Skåne
 
Medverkande: Läkaren Tobias Perdahl
För vem: Vårdpersonal
Handlar om: Intervjuer med inflytelserika personer i sjukvården

Dela:

Hade du nytta av informationen?