Åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 från personal till äldre brukare och patienter

Enligt Folkhälsomyndigheten kan användning av visir eller munskydd på personal övervägas som en extra åtgärd för att försöka minska risken att personal smittar äldre brukare och patienter

Denna extra åtgärd kan införas vid ansiktsnära moment under förutsättning att basala hygienrutiner fungerar på arbetsplatsen samt att kunskap om smittvägar finns. Smittskydd och Vårdhygien Dalarna rekommenderar visir under sådana förhållanden, då det kan vara svårare att få till korrekt hantering och förvaring av munskydd. Vid användning av flergångsvisir bör de vara vårdtagarbundna och ska desinfekteras efter användning.

Folkhälsomyndigheten-åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 från personal till äldre brukare och patienter

Dela:

Hade du nytta av informationen?