Filmer

Här samlar vi länkar till filmer om vårdhygien och covid-19.

Smittskyddsläkare Helena Ernlund: till dig som ska arbeta inom äldreomsorgen sommaren 2020

Film: När du ska vårda en person med covid-19

Film från Vårdhygien Örebro

Starta filmen

Förhindra smitta av covid-19 inom kommunal vård och omsorg

 

Skydd mot smitta av covid-19

Vårdhygien

Smittan syns inte - bryt smittvägar (Region Östergötland)

Palliativ symtomlindring vid covid-19 i allmän palliativ vård

Dela:

Hade du nytta av informationen?