Fortsatt bristsituation för klorhexidinsprit

Nyhet – 16 augusti 2023, kl. 10:39

Det är viktigt att klorhexidinsprit prioriteras till ingrepp som medför stor risk för infektion eller ingrepp med kvarliggande främmande material samt operation. Klorhexidinsprit 5 mg/ml används för huddesinfektion och har en kvardröjande effekt på huden.

Klorhexidinsprit 5 mg/ml används för huddesinfektion, och har en kvardröjande effekt på huden. Det är viktigt att klorhexidinsprit prioriteras till ingrepp/procedurer som medför stor risk för infektion, såsom exempelvis inläggning/omläggning av CVK, CDK, PICC-line, subkutan venport, epiduralkateter, eller andra ingrepp med kvarliggande främmande material, samt på operation (framför allt när det gäller implantatkirurgi).

Desinfektion av membran till läkemedelsampuller/flaskor och blododlingsflaskor

Använd etanol 70 procent (U-sprit eller M-sprit) för desinfektion av membran och flaskor för att spara på klorhexidinsprit.

Venprovtagning och vaccination

Använd upphandlade styckeförpackade injektionstorkar med 70 procent isopropylalkohol alternativt tork indränkt i alkoholbaserat handdesinfektionsmedel för att spara på klorhexidinsprit vid venprovtagning och vaccination.

Inläggning av PVK

I första hand rekommenderas fortfarande klorhexidinsprit som desinfektionsmedel vid inläggning av PVK, men vid tilltagande brist på klorhexidinsprit kan andra alternativ kan bli aktuella. Vårdhygien ger i så fall råd om detta om det blir aktuellt. Som vanligt inspekteras PVK:n dagligen och liggtiden är max 72 timmar.

Inläggning/omläggning av CVK, CDK, PICC-line, subkutan venport etc

Klorhexidinsprit rekommenderas som desinfektionsmedel vid inläggning/omläggning/hantering av CVK, CDK, PICC-line, subkutan venport, epiduralkateter, eller andra ingrepp med kvarliggande främmande material. Färgad klorhexidinsprit fungerar lika bra som ofärgad.

Om klorhexidinsprit tar slut används Chloraprep, innehåller klorhexidinglukonat 20 mg/ml och isopropylalkohol 0,70 ml/ml. Chloraprep bedöms kunna ersätta klorhexidinsprit 5 mg/ml.

 

Tillbaka