Nationell punktprevalensmätning vecka 11-12

Nyhet – 02 mars 2021, kl. 16:15

Nationell punktprevalensmätning av basala hygienrutiner och klädregler (BHK) vid patientnära arbete sker vecka 11-12.

Under vecka 11-12 sker ytterligare en nationell punktprevalensmätning av följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler (PPM-BHK).

Information med instruktioner och protokoll har skickats ut till samtliga verksamhetschefer och första linjens chefer inom Hälso- och sjukvården i Region Dalarna. Mätningen ersätter Region Dalarnas sedvanliga mätning för mars och april.

PPM-mätningen av BHK genomförs på samtliga avdelningar med inneliggande patienter, alla mottagningar samt alla vårdcentraler. Registrering av mätresultaten sker som tidigare i SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioner) databas. Sista registreringsdatum sker enligt instruktion från SKR. Inloggnngsuppgifter till databasen finns bifogat i den utskickade informationen på Smittskyddsenhetens webbsidor på Plus.

Tillbaka

Dela: