Smittskyddsanmälan

Smittskyddsanmälan och paragrafanmälaningar görs digitalt.  Längst ner på sidan finns en länk till Folkhälsomyndigheten över anmälningspliktiga sjukdomar.

Från och med 6 september 2021, har SmiNet en ny systemversion. Det nya systemet kommer att göra det enklare och snabbare för vårdenheter att anmäla smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen.

I det nya systemet sker inloggningen med SITHS e-legitimation i första hand. Den som saknar SITHS idag vänder sig till sin lokala SITHS-organisation för att få denna e-legitimation.

Inloggningen sker via https://sminet3-prod.sminet.se/ 

 

Introduktion till smittskydds- respektive paragrafanmälan (pdf, 2 sidor)

 

Vilka sjukdomar ska anmälas via SmiNet?

Dessa anmälningspliktiga sjukdomar anmäls endast av laboratorium:

Atypiska mykobakterier

Covid-19

ESBL (observera att ESBLcarb ska anmälas av behandlande läkare)

Influensa

Rotavirus

Övriga anmälningspliktiga sjukdomar ska anmälas av behandlande läkare.

Här kan du se vilka sjukdomar som räknas som anmälningspliktiga sjukdomar.

 

Får ni problem vid inloggningen så går det bra att höra av sig till Lena Möller 023-490785 så ska jag försöka hjälpa till.

Dela:

Hade du nytta av informationen?