Smittskyddsanmälan

Smittskyddsanmälan görs digitalt medan övriga anmälningar behöver skrivas ut och skickas per post. Längst ner på sidan finns listor över anmälningspliktiga sjukdomar.

Gör anmälan så här

Fyll i och skicka anmälan av smittsamma sjukdomar
digitalt. Är du vårdgivare inom landstinget gör du smittskyddsanmälan i SmiNet via sjunet. Gå till www.sminet.sjunet.org

Är du privat vårdgivare eller företagshälsovård gör du enklast en smittskyddsanmälan i SmiNet, ej via sjunet. Gå till www.sminet.se

Varje anmälningspliktig sjukdom är kopplad till ett formulär med relevanta frågor för just den diagnosen. Välj "Elektronisk anmälan med login" och ange:

  • Län
  • Kliniktyp
  • Kliniknamn
  • Lösenord="klinik-ID"

Välj därefter diagnos, fyll i anmälan och tryck på "Skicka". Du får en bekräftelse och möjlighet att skriva ut egen kopia eller spara bekräftelsen som PDF.

Lösenord

För att göra digital anmälan behöver du ett lösenord; det är inte personbundet, samma "klinik-ID" gäller för samtliga inom din verksamhet. Kontakta oss för lösenord.

Behöver du göra smittskyddsanmälan men saknar lösenord? Välj då:  "Anmälningsblankett för utskrift". Ange diagnos, fyll i anmälan och skriv ut. Du kan även skriva ut en tom blankett, fylla i för hand och skicka till:

Smittskyddsenheten, Falu lasarett, 791 82 Falun

Övriga anmälningar

Skriv ut blanketterna nedan och skicka per post.

Anmälan till smittskyddsläkaren (pdf, 1 sida)
Anmälan om byte av behandlande läkare (pdf, 1 sida)

Campylobacterinfektion
Difteri
Infektion med enterohemorragisk E.coli (EHEC)
Fågelinfluensa (H5N1)
Giardiainfektion
Gonorré
Hepatit A-E
HIVinfektion
Infektion med HTLV I eller II
Klamydiainfektion
Kolera
Infektion med meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA)
Mjältbrand
Paratyfoidfeber
Pest
Infektion med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G
Polio
Rabies
Salmonellainfektion
Shigellainfektion
SARS (Svår akut respiratorisk sjukdom)
Syfilis
Tuberkulos
Tyfoidfeber
Virala hemorragiska febrar exkl. denguefeber och sorkfeber (nephropatia epidemica)

Botulism
Brucellos
Infektion med cryptosporidium
Denguefeber
Echinokockinfektion
Infektion med entamöba histolytica
Infektion med enterobacteriacae vilken producerar extended spektrum betalactamase av karbapenemastyp (ESBL carba)
Gula febern
Invasiv infektion b-hemolyserande grupp-A-streptokocker (GAS)
Invasiv infektion av haemophilus influensae
Harpest
Kikhosta
Legionellainfektion
Leptospirainfektion
Listeriainfektion
Malaria
MERS virusinfektion
Invasiv meningokockinfektion
Mässling
Papegojsjuka
Invasiv pneumokockinfektion
Påssjuka
Röda hund
Sorkfeber (nephropathia epidemica)
Stelkramp
Trikinos
Q-feber
Infektion med vancomycinresistenta enterokocker (VRE)
Vibrioinfektion exkl. kolera
Viral meningoencefalit
Yersiniainfektion

Botulism
Brucellos
Infektion med cryptosporidium
Echinokockinfektion
Infektion med Entamoeba histolytica
Infekton med enterobacteriacae vilken producerar extended spektrum betalactamase av karbapenemastyp (ESBL carba)
Kikhosta
Legionellainfektion
Listeriainfektion
Mässling
Papegojsjuka
Påssjuka
Röda hund
Trikinos
Infektion med vancomycinresistenta enterokocker (VRE)
Vibrioinfektion exkl. kolera
Yersiniainfektion

Dela:

Hade du nytta av informationen?