Smittskyddsanmälan

Smittskyddsanmälan görs digitalt medan övriga anmälningar behöver skrivas ut och skickas per post. Längst ner på sidan finns listor över anmälningspliktiga sjukdomar.

Gör anmälan så här

Fyll i och skicka anmälan av smittsamma sjukdomar
digitalt. Är du vårdgivare inom landstinget gör du smittskyddsanmälan i SmiNet via sjunet. Gå till www.sminet.sjunet.org

Är du privat vårdgivare eller företagshälsovård gör du enklast en smittskyddsanmälan i SmiNet, ej via sjunet. Gå till www.sminet.se

Varje anmälningspliktig sjukdom är kopplad till ett formulär med relevanta frågor för just den diagnosen. Välj "Elektronisk anmälan med login" och ange:

  • Län
  • Kliniktyp
  • Kliniknamn
  • Lösenord="klinik-ID"

Välj därefter diagnos, fyll i anmälan och tryck på "Skicka". Du får en bekräftelse och möjlighet att skriva ut egen kopia eller spara bekräftelsen som PDF.

Lösenord

För att göra digital anmälan behöver du ett lösenord; det är inte personbundet, samma "klinik-ID" gäller för samtliga inom din verksamhet. Kontakta oss för lösenord.

Behöver du göra smittskyddsanmälan men saknar lösenord? Välj då:  "Anmälningsblankett för utskrift". Ange diagnos, fyll i anmälan och skriv ut. Du kan även skriva ut en tom blankett, fylla i för hand och skicka till:

Smittskyddsenheten, Falu lasarett, 791 82 Falun

Övriga anmälningar

Skriv ut blanketterna nedan och skicka per post.

Anmälan till smittskyddsläkaren (pdf, 1 sida)
Anmälan om byte av behandlande läkare (pdf, 1 sida)

 

Här kan du se vilka sjukdomar som räknas som Anmälningspliktiga sjukdomar

 

Dela:

Hade du nytta av informationen?