Smittskyddsanmälan på papper

Här hittar du blanketter för klinisk smittskyddsanmälan i PDF-format.  Observera att anmälan måste skrivas ut och skickas in med vanlig post till: Smittskyddsenheten, Falu lasarett, Falun.

Observera! Dessa ska bara användas om man inte har åtkomst till SmiNet:

https://sminet3-prod.sminet.se 

Har du problem med inloggningen hör i första hand av dig till Smittskydd:

023-49 07 85 alternativt smittskydd.dalarna@regiondalarna.se 

 

Vanligt förekommande diagnoser:

Campylobacterinfektion

Coronavirussjukdom (covid-19)

Salmonellainfektion

Klamydiainfektion

Meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA)

Hepatit A

Hepatit B

Hepatit C

Harpest (tularemi)

Sorkfeber (nephropathia epidemica)

TBE (fästingburen encefalit)

Legionallainfektion

Giardia

Anmälningsblanketter i alfabetisk ordning:

Anna sjukdom - ej anmälningspliktig

Betahemolyserande grupp-A-streptokocker (GAS)

Botulism

Brucellos

Campylobacterinfektion

Coronavirussjukdom (covid-19)

Cryptosporidium (infektion med)

Denguefeber

Difteri

Echinokockinfektion

Entamoeba histolytica (infektion med)

Enterohemorragisk E.Coli (EHEC) (infektion med)

ESBL-CARBA producerande Enterobacteriacae (infektion med)

Follow up tuberkulos

Fågelinfluensa (H5N1) 

Giardiainfektion

Gonorré

Gula febern

Haemophilus influenzae (invasiv infektion)

Harpest (tularemi)

Hepatit A

Hepatit B

Hepatit C

Hepatit D

Hepatit E

Hiv-infektion

HTLV1 eller 2 (infektion med)

Kikhosta

Klamydiainfektion

Kolera

Legionellainfektion 

Leptospirainfektion

Listerainfektion

Malaria

Meningokockinfektion (invasiv infektion)

MERS

Meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA)

Mjältbrand

Mässling

Papegojsjuka

Paratyfoidfeber

Pest

Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin

Pneumokockinfektion

Polio

Påssjuka

Q-feber

Rabies

Röda hund

Salmonellainfektion

Shigellainfektion

Sorkfeber (nephropathia epidemica)

Stelkramp

Svår akut respiratorisk sjukdom (SARS)

Syfilis

TBE (fästingburen encefalit)

Trikinos

Tuberkulos

Tuberkulos - Follow up

Tyfoidfeber

Vancomycinresistenta enterokocker (VRE)

Vibrioinfektion

Viral meningoencefalit

Virala hemorrhagiska febrar exkl. denguefeber och sorkfeber

Yersiniainfektion

 

 

 

 

 

Dela:

Hade du nytta av informationen?