Kontakta Strama

Regionala Stramagruppen

 

Ulrika Winninge, Ordförande Strama Dalarna, Stramainformationsläkare, specialistläkare allmänmedicin

ulrika.winninge@regiondalarna.se 

Helena Ernlund,  Tf. smittskyddsläkare

helena.ernlund@regiondalarna.se 

Fredrik Rücker, bitr. smittskyddsläkare

fredrik.rucker@regiondalarna.se 

Monica Lindqvist, smittskyddssköterska

monica.a.lindqvist@regiondalarna.se 

Victoria Green, Strama-apotekare i Dalarna

victoria.green@regiondalarna.se 

Christopher Aschcroft, barnläkare, Falun

christopherKevin.Ashcroft@regiondalarna.se 

Jakob Bergman, specialistläkare hematologi, Falun

jakob.bergman@regiondalarna.se 

Steffen Dettman, specialistläkare, internmedicin/kardiologi, Mora

steffen.dettman@regiondalarna.se 

Maria Hilding, tandläkare, Mora

maria.hilding@regiondalarna.se 

Anna-Karin Jonsson, infektionsläkare, ST-läkare mikrobiologi

anna-karin.jonsson@regiondalarna.se 

Maja Öhman Nyberg, leg veterinär

maja.ohman.nyberg@anicura.se 

Daniel Ströberg, ST-läkare allmänmedicin, Ludvika

daniel.stroberg@regiondalarna.se

Anna Jurland Ståby, specialistläkare, allmänmedicin, Mora

anna.jurland@regiondalarna.se 

Marie Thelander, ST-läkare i vårdhygien

marie.thelander@regiondalarna.se

 

 

 

 

 

 

 

 

Dela:

Hade du nytta av informationen?