Antibiotikaförskrivningen juni 2022

Nyhet – 15 augusti 2022, kl. 13:05

Antibiotikaförskrivningen i juni 2022 är uppe på samma nivå som innan pandemin.

Under andra kvartalet 2022 har antibiotikaförskrivningen fortsatt öka och var i juni i samma nivå som innan pandemin. Glädjande är att en stor del av förskrivningen mot luftvägsinfektioner är PcV, vilket är förstahandsval. Förskrivningen mot hud- och mjukdelsinfektioner samt mot cystit hos kvinnor ökade också. Dessa infektioner har inte tydligt minskat under pandemin.

 

Tillbaka