Fortfarande når vi målet på max 250 antibiotikarecept/1000 invånare och år i Dalarna!

Nyhet – 18 februari 2022, kl. 07:40

1/1 – 31/12 2021 förskrevs 219 recept/1000 invånare och år i Dalarna. Detta jämfört med medeltalet för Sverige som var 230 recept. Både för Dalarna och Sverige var det en nedgång från 2020, då förskrivningen var 222 respektive 237 recept. Förskrivningen för år 2019, första pandemiåret när förskrivningen minskade radikalt i slutet av mars, var 263 respektive 286. Vi har haft viss överförskrivning av luftvägsantibiotika tidigare som vi kan förbättra. Vi ska dock inte heller underbehandla svåra infektioner.

Tillbaka