Uppdaterat 10-punktsprogram mot antibiotikaresistens inom vård och omsorg

Nyhet – 20 oktober 2022, kl. 14:57

Den uppdaterade versionen kom i juni 2022 och innehåller samma punkter som tidigare. Den finns på stramas hemsida strama.se. Läs gärna versionen med referenser, om du vill ha mer bakgrund till de olika punkterna.

De 10 punkterna inkluderar hur man förhindrar smittspridning, att man ska använda antibiotika rationellt, att man ska optimera infektionsdiagnostik  och ha tillgång till epidemiologiska data samt att man ska minska behovet av antibiotika.

Tillbaka