Uppnått antibiotikaförskrivningsmål <250 recept/1000 innevånare och år!

Nyhet – 11 februari 2021, kl. 08:20

Antibiotikaförskrivningen har successivt minskat under 2020 pga covidpandemin och 31:a december 2020 var förskrivningen i Dalarna nere på 222 recept/1000 invånare och år! Det är en minskning med 16% sedan föregående år och minskningen har skett avseende luftvägsantibiotika och framför allt till de minsta barnen. Man har inte sett någon underförskrivning utan infektionerna har sannolikt minskat till följd av handtvätt och ökad distansering. Barn med symtom har inte gått till förskolan. Det blir intressant att följa om denna trend kommer stå sig eller ej!

 

Tillbaka