Covid-vaccination

Sidan samlar information angående vaccination mot Covid-19

Vaccin mot covid-19

Informationsfilm om covid-19-vaccination

FILM: Instruktion om hur man får ut sju doser vaccin per ampull från Pfizer BioNTech

 

Frågor och svar

Region Dalarnas frågor och svar gällande vaccination av covid (pdf, 9 sidor, 21-10-22)

Folkhälsomyndighetens frågor och svar för allmänheten om vaccination mot covid-19

Folkhälsomyndighetens information om vaccin och vaccination till personal inom vård och omsorg

Socialstyrelsens frågor och svar 

Läkemedelsverkets frågor och svar

Kontaktpersoner covid-19 vaccination (pdf, 1 sida, 21-03-03)

Dokument

Medicinska dokument

Vaccinering vid Waran OAK Region Dalarna

Handläggning vid uppgiven överkänslighet i samband med covid-vaccination eller efter påtagliga reaktioner efter första vaccindosen (pdf, 1 sida, 21-04-09)

Skyddsutrustning vid vaccination covid-19 (pdf, 2 sidor, 21-03-08)

Dokument avseende personal

Vaccination mot covid-19 - information till chef (pdf, 2 sidor, 21-03-08)

Vaccination mot covid-19 Personal (pdf, 3 sidor, 21-03-05)

Länkar och FAQ vaccinatörer 12-15 år (pdf, 3 sidor, 21-10-12)

Vaccininformation 

Handhavande av vaccin

Iordningställande Covid-19 vaccin AstraZeneca (pdf, 2 sidor, 21-03-09)

Direktlänk till produktresumén för AstraZenecas covid-19 vaccin (fass.se)

Iordningställande Covid-19 vaccin Moderna (pdf, 2 sidor, 21-10-13)

Direktlänk till produktresumén för Modernas covid-19-vaccin - Svenska (pdf, 31 sidor)

Iordningställande Covid-19 vaccin Pfizer-BioNTech (pdf, 3 sidor, 21-05-12)

Direktlänk till produktresumén för Comirnaty (Pfizer, 31 sidor)

Vaccintyper covid-19, hållbarhet och krav på hantering (pdf, 1 sida, 21-10-22)

Hållbarhet i kyl för Pfizers vaccin Comirnaty har utökats till 1 månad

 

Patientinformation vaccinering

Patientinformation efter vaccination Moderna (pdf, 1 sida, 21-08-12)

Patientinformation efter vaccination Pfizer (pdf, 1 sida, 21-04-14)

Hälsodeklaration vid vaccinering (Folkhälsomyndigheten)

Vaccination mot covid-19. Länkar till vårdnadshavare och barn (pdf, 1 sida, 21-10-12)

Utbildningar

Kurs-Ordination vid vaccination covid-19 (pdf, 3 sidor) Utbildningen riktar sig till sjuksköterskor som behöver ordinationsrätt vid vaccinering covid-19, alternativt kunskapsfördjupning inför vaccination

Vaccinationsplan 

Vaccinationsplan covid-19 (pdf, 10 sidor, 21-01-12)

Tidplan, grafik

Detaljerad_vaccinationsprognos_beskr_svg_210406.jpg

Äldre tidplaner

Tidplan 21-04-06

Tidplan 21-02-15

Tidplan 21-01-28

Senast uppdaterad: 26 oktober 2021

Dela:

Hade du nytta av informationen?