Hållbarhet i kyl för Pfizers vaccin Comirnaty har utökats till 1 månad

Hållbarheten för Pfizers vaccin Comirnaty har utökats till 1 månad vid 2-8 °C, tidigare hållbarhet var 5 dygn.

​2021-05-18 distribuerades de sista doserna Comirnaty uppmärkta med 5 dagars hållbarhet, och är märkta med utgångsdatum 2021-05-23 kl.06

OBSERVERA ATT dessa dosers hållbarhet alltså kan förlängas med 25 dagar (1 månad räknas som 30 dagar) till 2021-06-17 kl.06. Tidigare distribuerade dosers hållbarhet kan också förlängas i hållbarhet på motsvarande sätt under förutsättning att de förvarats på korrekt sätt i 2-8 °C.

Från och med 2021-05-19 distribueras Pfizers vaccin Comirnaty märkt med utgångsdatum för 30 dagar i kyl.

Dela:

Hade du nytta av informationen?