Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Influensavaccin

Vaccination mot säsongsinfluensa 2019/2020

Startdag

                                                                                                                                                                  Nationell startdag för influensavaccinationskampanjen blir tisdagen 19:e november. Anledning till att startdagen senarelagts beror på att WHO var sena med att bestämma vilka stammar, som ska ingå i vaccinet. Läkemedelsbolagen hinner därför inte få fram den mängd vaccin som behövs före planerat startdatum 19/11.


Följande grupper, som är desamma som tidigare säsonger, rekommenderas vaccination och ska få denna gratis:

 • Personer över 65 års ålder 
 • Gravida efter graviditetsvecka 16 (se nedan)
 • Vuxna och barn från 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
  • kronisk hjärtsjukdom
  • kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
  • andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
  • kronisk lever- eller njursvikt
  • diabetes mellitus 
 • Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling. 


För att minska risken för att personer med kraftigt nedsatt infektionsförsvar smittas av influensa, bör hushållskontakter och personal som vårdar dessa patienter också erbjudas vaccination. 

Riskgrupperna är mer eller mindre heterogena och i vissa fall kommer det krävas en individuell bedömning av om vaccination ska erbjudas eller inte. För en mer utförlig information klicka på länken nedan 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/r/rekommendationerom-influensavaccination-till-riskgrupper/Person från annat län

Liksom tidigare gäller att personer från intilliggande regioner (Gävleborg, Västmanland, Södermanland, Uppsala, Örebro och Stockholm), som vistas i Dalarna och som tillhör en medicinsk riskgrupp, inte ska betala för den influensavaccination de erhåller i vårt län. Det avser både vaccinkostnad och stickavgift. Motsvarande gäller för personer från Dalarna, som vistas i nämnda län. 

 

Vaccinet

Det upphandlade vaccinet för säsongen är  Vaxigrip Tetra. Det innehåller två influensa A-stammar och två B-stammar. De två förstnämnda är nya för säsongen. Inget adjuvans är tillsatt och vaccinet är fritt från kvicksilver. 

Stammarna i vaccinet för säsongen 2019-2020 är

 • A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09-likt virus 
 • A/Kansas/14/2017 (H3N2)-likt virus 
 • B/Colorado/06/2017-likt virus (B/Victoria/2/87-linjen) 
 • B/Phuket/3073/2013-likt virus (B/Yamagata/16/88-linjen).


Vaxigrip Tetra beställs från Oriola på tfn 0770-22 20 20,  via e-post ks.sjvlakemedel@oriola.com eller genom Oriolas webshop oriola4care. Order kan läggas fr o m mitten av september, om man kan ta emot vaccinet under alla leveransdagar tisdag-fredag 8.00 – 17.00.

En- eller tiodosförpackningar innehållande förfyllda sprutor med eller utan kanyl kan beställas. Det är samma pris per dos oavsett förpackningsstorlek. 

527182 Vaxigrip Tetra, 10-pack utan nål.

193843 Vaxigrip Tetra, singeldoser med nål

454476 Vaxigrip Tetra, 10-pack med nål

För att få det avtalade priset måste beställning göras direkt hos Oriola. Ange referens Fyrklövern vid beställning. Det femsiffriga kundnumret ska anges vid beställning. 

 
OBS! Avtalat pris är inte offentligt. Det innebär exempelvis att man inte får lägga ut vaccinpriset på sin hemsida eller i en annons. Det gäller för övrigt alla upphandlade vacciner (Smittskyddsenheten, upphandlade vacciner). Internt gäller inte sekretessen, priserna finns som vanligt i Gula taxan och vaccinkostnaden är givetvis inte hemlig för betalande patienter.  

Dela:

Hade du nytta av informationen?