Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Influensavaccin

Den 6 november startar den nationella kampanjen för influensavaccination 2018/19.

Följande grupper (samma som förra säsongen) rekommenderas vaccination och ska erbjudas denna gratis:

 • personer över 65 år
 • gravida efter graviditetsvecka 16 
 • vuxna och barn från 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd: 
  • kronisk hjärtsjukdom
  • kronisk lungsjukdom (t ex KOL, svår astma)
  • andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (t ex extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar, flerfunktionshinder).
  • kronisk lever- eller njursvikt
  • diabetes mellitus
  • tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.   

För att minska risken för att personer med kraftigt nedsatt infektionsförsvar smittas av influensa bör hushållskontakter och personal som vårdar dessa patienter också erbjudas vaccination. Riskgrupperna är mer eller mindre heterogena och i vissa fall kommer det krävas en individuell bedömning av om vaccination ska erbjudas eller inte. 

Personer från intilliggande landsting

Enligt överenskommelse med intilliggande landsting ska personer från Gävleborgs, Västmanlands, Södermanlands, Uppsala, Örebro och Stockholms län som vistas i Dalarna och som tillhör en medicinsk riskgrupp, inte betala för den influensavaccination de ges i vårt län. Det avser både vaccinkostnad och stickavgift. Motsvarande gäller för personer från Dalarna, som vistas i nämnda län.

Årets vaccin heter Vaxigrip Tetra

Vaccinet i år heter Vaxigrip Tetra. Det innehåller två influensa A-stammar och nytt för i år, även två B-stammar. Inget adjuvans är tillsatt och vaccinet är fritt från kvicksilver. Stammarna i vaccinet för säsongen 2018-2019 är:

 • A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09-likt virus
 • A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2)-likt virus
 • B/Colorado/06/2017-like virus (linjetyp B/Victoria)
 • B/Phuket/3073/2013-likt virus (linjetyp B/Yamagata)

Så beställer du vaccinet

Vaxigrip Tetra beställs från Oriola, tfn 031-88 72 90.

En- eller tiodosförpackningar innehållande förfyllda sprutor med kanyl kan beställas.

Vaccinkostnad

Priset är i år drygt 16 kronor högre per dos än förra säsongen, beroende på att vaccinet nu innehåller fyra stammar istället för som tidigare tre. Det är samma pris per dos oavsett förpackningsstorlek.

Gör beställning direkt hos Oriola

För att få det avtalade priset måste beställning göras direkt hos Oriola. Ange Fyrklövern vid beställning. Det femsiffriga kundnumret ska anges vid beställning.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de substanser som ingår i vaccinet (se Innehålli FASS). Vaccinet kan innehålla spår av ägg, såsom ovalbumin, samt av neomycin, formaldehyd och  oktoxinol-9. Vid överkänslighet mot ägg gäller att om man tål att äta sockerkaka, kan man vaccineras. Vaccinationen bör skjutas upp vid måttlig eller allvarlig febersjukdom eller annan akut sjukdom.                                              

Biverkningar

Det vanligaste är lokal ömhet och svullnad. Feber och sjukdomskänsla kan förekomma. Överkänslighetsreaktioner är sällsynta.

Ordination

Ordination och administrering av influensavaccinationen görs i vaccinationsmodulen i TakeCare. 

Person från annat landsting/region

Enligt överenskommelse med intilliggande landsting/regioner ska personer från Gävleborgs, Västmanlands, Södermanlands, Uppsala, Örebro och Stockholms län som vistas i Dalarna och som tillhör en medicinsk riskgrupp, inte betala för den influensavaccination de får i vårt län. Det avser både vaccinkostnad och stickavgift. Motsvarande gäller för personer från Dalarna, som vistas i nämnda län.

Ge vaccinationen i deltoideusmuskeln

Vaccinet ges intramuskulärt i deltoideusmuskeln på överarmen.
Se bild här

Vaccinet Vaxigrip Tetra

Årets vaccin är upphandlat i Fyrklövern (Uppsala, Gävleborg, Västmanland och Dalarna). Det innehåller fyra virusstammar – två A- och från och med den här säsongen även två B-stammar. Inget adjuvans är tillsatt och vaccinet är fritt från kvicksilver.

Beställ från Oriola

Vaxigrip Tetra beställs från Oriola, tfn 031-88 72 90.

En- eller tiodosförpackningar innehållande förfyllda sprutor med kanyl kan beställas. Priset är i år drygt 16 kronor högre per dos än förra säsongen, beroende på att vaccinet nu innehåller fyra stammar istället för tre. Det är samma pris per dos oavsett förpackningsstorlek.

För att få det avtalade priset måste beställning göras direkt hos Oriola. Ange Fyrklövern vid beställning och ev tidigare kundnummer.

Dela:

Hade du nytta av informationen?