Tetanusvaccin

Grundvaccination mot tetanus består av tre doser. För långvarigt skydd krävs påfyllnadsdoser.

Två typer av tetanusvaccin finns:

  1. Fulldosvacciner för grundvaccination. De har full antigenhalt av tetanustoxoid (≥ 40 IE/dos)
  2. Påfyllnadsvacciner med lägre halt (≥ 20 IE/dos), t ex dT-vaccin (t ex diTeBooster) och dTp-vaccin (t ex diTekiBooster)

Grundvaccination av vuxna

På grund av brist på monovalenta (enkomponents) fulldosvacciner rekommenderar WHO och Folkhälsomyndigheten sedan 2017 att tetanusvaccin med lägre tetanustoxoidhalt kan ges även vid grundvaccination av vuxna.

Grundvaccination av barn

Vid grundvaccination av barn måste fulldosvacciner användas. Det ges som del i flerkomponentsvaccin vid 3, 5 och 12 månaders ålder. I de fall flervalent vaccin inte kan ges finns ett monovalent vaccin mot tetanus på licens att beställa från Tamro.

Produktnamn: Tetanus vaccin. Styrka: ≥40IE. Förpackning: 1x0,5ml. Tillståndsinnehavare Bilthoven Biologicals B.V. Nederländerna. Varunummer Tamro: 827630.

Dela:

Hade du nytta av informationen?