Hygienkonferens

Hygienutbildning för hygienombud och personal som är intresserade av vårdhygieniska frågor.

I N S T Ä L L T ! 

Tyvärr måste vi, med hänvisning till de direktiv som lämnats av Region Dalarna gällande större folksamlingar, ställa in höstens hygienkonferens.

Dela:

Hade du nytta av informationen?