Hygienkonferens

Hygienutbildning för hygienombud och personal som är intresserade av vårdhygieniska frågor.

I N S T Ä L L T ! 

Tyvärr måste vi ställa in även höstens -2021 - hygienkonferens. 

 

Test av länk

Dela:

Hade du nytta av informationen?