Utbildning om vårdrelaterade infektioner

En tredjedel av alla vårdskador i Sverige är vårdrelaterade infektioner. Varje år drabbas ungefär 60 000 patienter av VRI. Mellan 30 och 50 procent av dem beräknas kunna undvikas. Vanliga VRI är urinvägsinfektioner och infektioner i operationssår. Den dödligaste vårdrelaterade infektionen är lunginflammation.

Här finns en digital utbildning om vårdrelaterade infektioner framtagen av SKR. Syftet med kursen är att påminnas och framförallt öka sina kunskaper om VRI för att minska vårdskador. Utbildningen är gratis och är uppdelad i femton avsnitt. Det tar två till fem minuter att genomföra varje avsnitt.

Du som avdelningschef eller motsvarande registrerar din enhet för utbildningen. Varje medarbetare får därefter en utbildningslektion i veckan via e-post. Deltagarna avgör själva när under dagen eller veckan som de genomför lektionen. 

Efter det att varje veckas utbildning är genomförd är det viktigt att du som chef aktivt arbetar tillsammans med din personal kring de ämnen som avhandlas under respektive avsnitt. Tex i diskussionsgrupper.

För ytterligare information och registrering se SKR-utbildning

Hade du nytta av informationen?