VRI-Smart

VRI-Smart är en webbutbildning där du lär dig att förebygga vårdrelaterade infektioner. Utbildningen är framtagen i samverkan med vårdhygienspecialister från flera regioner i Sverige. Se länk: VRI-Smart®