Webb-utbildning Basala hygienrutiner för hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende och i bostad med särskild service

Socialstyrelsen har tagit fram en webbutbildning i Basala hygienrutiner som vänder sig till personal inom hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende och i bostad med särskild service enligt SoL.

Utbildningen tar cirka en timme att genomföra, men tiden kan variera beroende på hur många moduler du väljer att gå igenom. Modul 1 tar cirka 30 min och en specifik del från din specifika verksamhet tar cirka 10-15 min.

Första gången du loggar in på nya utbildningsportalen behöver du skapa ett ditt konto med BankID. Sedan kan du logga in med BankID eller personnummer.

Se länk: Socialstyrelsen utbildning