Forskning i fokus: fluoridtandkräm gäller fortfarande

Nyhet – 15 februari 2022, kl. 11:28

​Det går inte att fastställa att tandkräm innehållande hydroxylapatit är lika effektivt som fluoridtandkräm när det gäller att förebygga och behandla karies. Rekommendationen kring användning av fluoridtandkräm morgon och kväll står fast.

Tandkräm och tandborste

Det finns än så länge inte tillräckligt med kunskapsunderlag för att säkert säga att tandkräm innehållande hydroxylapatit (en naturligt förekommande mineral i din emalj) är lika effektivt som fluoridtandkräm när det gäller att förebygga och behandla karies: få och små studier kunde identifieras. Representanter ur Mediciniska rådet, FoU-enheten, Folktandvårdens kansli och Pedodonti Folktandvården Dalarna har läst en nyligen publicerad SBU-rapport.

Vad visar rapporten?

SBUs* upplysningstjänst har genom systematisk litteratursökning identifierat fyra mindre forskningsstudier som tittat på effekten på bland annat karies hos barn och unga vuxna, vid användandet av tandkräm med hydroxylapatit jämfört med tandkräm innehållande fluorid. Resultatet visar att än så länge finns det inte tillräckligt stora och välgjorda studier för att kunna fastställa om tandkräm med hydroxylapatit kan vara ett alternativ till fluoridtandkräm. De studierna som identifierats av SBU visar intressanta resultat och mer forskning är att vänta framöver.

Vad rekommenderar Region Dalarna?

Ett av Folktandvårdens kärnuppdrag är vårdansvar för barn, ungdomar och unga vuxna. Andelen patienter med mjölktänder fria från karies varierar i regionen: från 85 % till 70 % (källa: SKaPa**). För barn och vuxna med permanenta tänder varierar andelen patienter med kariesfria tänder mellan 21-51 % (källa: SKaPa**). Andelen kariesfria 3-åringar har enligt Odontologiskt bokslut 2020 minskat från år 2009 till år 2020 (källa: Odontologiskt Bokslut 2020. 2021***), vilket pekar på vikten av att än mer satsa på preventiva åtgärder.

För befolkningen i Region Dalarna står gällande rekommendationer kring användning av fluoridtandkräm morgon och kväll fast, liksom vikten av goda kostvanor med restriktivt intag av sockerhaltiga produkter för att främja en god munhälsa.

Källor

*SBU: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
** SKaPa: Svenskt kvalitetsregister för Karies och Parodontit
*** Odontologiskt Bokslut 2020. 2021, rapporten hittar du här: https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbus-upplysningstjanst/hydroxylapatit-i-tandkram-for-att-forbygga-och-behandla-karies/

Tillbaka