Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Regler och taxor

Här finns Region Dalarnas taxor och Lokala anvisningar för tandvårdsstödet som beskriver reglerna för stödet.

Lokala anvisningar och taxan 2019

Här finns de Lokala anvisningarna och taxorna för tandvårdsstöd.

  • Tänk på att daganteckning eller kopia på teknikerfaktura krävs för vissa åtgärder. Se kommentar i tandvårdstaxan.
  • Utbytesåtgärder gäller inte i regionens tandvårdstöd. Ordinarie åtgärdskoder ska användas.

Fribelopp

Fribeloppet för N- och F-tandvård är 15 000 kr/kalenderår.

Det innebär att åtgärdsgrupperna 100, 200, 300, 401-406, 500 (på tänder i position 6-6), 600, 700, 811, 822-824, 827-829, 831-837, 845 och 880 (vid periimplantitbehandling) godkänns utan förhandsbedömning om den totala kostnaden inte överstiger 15 000 kr/kalenderår.

Tandhygienistbehandling

Tandhygienistbehandling inräknas i fribeloppet på 15 000 kr/kalenderår om max 6 åtgärder utförs under kalenderåret. Välj mellan åtgärd 201, 205, 206, 207, 208, 311, 312, 314, 341, 3412, 3413 eller 342. Åtgärderna får kombineras utifrån patienternas behov. Förhandsbedömning krävs om behandlingsbehovet är större än sex åtgärder per kalenderår.

Dela:

Hade du nytta av informationen?