Landstinget Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Regler och taxor

Här finns Region Dalarnas taxor och Lokala anvisningar för tandvårdsstödet som beskriver reglerna för stödet.

Lokala Anvisningar och taxan 2018

Här finns taxan och de Lokala Anvisningarna för 2018.

  • Tänk på att daganteckning eller kopia på teknikerfaktura krävs för vissa åtgärder.
  • Utbytesåtgärder gäller inte i Landstingets tandvårdstöd. Ordinarie åtgärdskoder ska användas.

Fribelopp

Fribeloppet för N- och F-tandvård är 15 000 kr/kalenderår.

Det innebär att åtgärdsgrupperna 100, 200, 300, 401-406, 500 (på tänder i position 6-6), 600, 700, 811, 822-824, 827-829, 831-837, 845 och 880 (vid periimplantitbehandling) godkänns utan FHB om den totala kostnaden inte överstiger 15 000 kr/kalenderår.

Tandhygienistbehandling

Tandhygienistbehandling inräknas i fribeloppet på 15 000 kr/kalenderår om max 6 åtgärder utförs under kalenderåret. Välj mellan åtgärd 201, 205, 206, 311, 312, 314, 341, 3412, 3413 eller 342. Åtgärderna får kombineras utifrån patienternas behov. FHB krävs om behandlingsbehovet är större än 6 åtgärder per kalenderår.

Dela:

Relaterad information

Hade du nytta av informationen?