Utbildningsfilmer

Här finns filmer om Region Dalarnas tandvårdsstöd och om munvård att använda i utbildningssyfte. Filmerna är producerade av Högskolan Dalarna.

Munvårdsutbildning - Sommarvikarier 2021

Basal munvård - inspektion av munhåla

Munvård - vid livets slut

Förhandsbedömning i Symfoni

Kommun utfärdare

Inspelad utbildning för dig som är kommens utfärdare av underlag för tandvårdsstöd.

Att lista barn - Inspelad utbildningsfilm för privata tandläkare

Inspelad utbildning om Symfoni för kommunansvariga Tandvårdsstöd

Dela:

Hade du nytta av informationen?