Utbildningsfilmer

Här finns filmer om Region Dalarnas tandvårdsstöd och om munvård att använda i utbildningssyfte. Filmerna är producerade av Högskolan Dalarna.

Basal munvård - inspektion av munhåla

Munvård - vid livets slut

Dela:

Hade du nytta av informationen?