Diabetes och sårvård

Kursdatum 1-2 Oktober, 2024 kursen är nu fylld, nya anmälningar kommer att hamna på reservplats

Blocket fokuserar på omvårdnad vid diabetes samt förebyggande och behandlande åtgärder av sår. Vi kommer att gå igenom olika typer av sår samt fokusera på hur vi kan förebygga sår samt underlätta sårläkning. Vi utgår alltid från vårdhandboken för att säkerställa likvärdig och hög kvalité

Blocket inkluderar följande delar:

  • Omvårdnad av patienter med diabetes
  • Olika typer av sår, inklusive trycksår
  • Förebyggande åtgärder och behandling av sår
  • Smärtskattning, smärtlindring och begreppet smärta

 

Antal platser: 20st

kursen är nu fylld, nya anmälningar kommer att hamna på reservplats. 

 

Anmälan Diabetes och sårvård

Godkännande

När du fyller i formulär för anmälan på webbplatsen behandlar och sparar Region Dalarna dina personuppgifter till dess att utbildningen ägt rum, därefter rensar vi uppgifterna. Dina uppgifter kommer inte lämnas till extern part. Meddela webb.redaktionen@regiondalarna.se om du önskar att vi raderar uppgifterna tidigare. Kontakta regionens dataskyddsombud om du har frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter eller vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, e-post: dataskyddsombud@regiondalarna.se