Dokumentation och sekretess

Kursdatum tisdag 5 november, 2024 kursen är nu fylld, nya anmälningar kommer att hamna på reservplats.

Blocket fokuserar på vilka lagar, rutiner och regler vi har att förhålla oss kring när det gäller dokumentation i patientjournaler. Vi kommer även att fokusera på sekretessregler och gällande lagstiftning.
Vi kommer att gå igenom hur, vad och varför vi dokumenterar vårat arbete i patientens journal samt diskutera kring hur vi arbetar efter gällande sekretess och datalagar. Vi kommer i denna utbildning inte ta upp själva journalsystemet eller hur det fungerar, utan vi fokuserar på regelverket kring dokumentation i ett större perspektiv. 

Vi utgår alltid från vårdhandboken för att säkerställa likvärdig och hög kvalité

Blocket inkluderar följande delar:

  • Journalföring och dokumentation
  • Sekretess och datalagar

 

Antal platser: 20st

kursen är nu fylld, nya anmälningar kommer att hamna på reservplats. 

Anmälan Dokumentation och sekretess

Godkännande

När du fyller i formulär för anmälan på webbplatsen behandlar och sparar Region Dalarna dina personuppgifter till dess att utbildningen ägt rum, därefter rensar vi uppgifterna. Dina uppgifter kommer inte lämnas till extern part. Meddela webb.redaktionen@regiondalarna.se om du önskar att vi raderar uppgifterna tidigare. Kontakta regionens dataskyddsombud om du har frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter eller vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, e-post: dataskyddsombud@regiondalarna.se