Medicinsk teknik och delegeringar

Kursdatum 17-18 december, 2024 kursen är nu fylld, nya anmälningar kommer att hamna på reservplats.

Blocket fokuserar på användning och hantering av medicinsk-teknisk utrustning, patientnära analyser som exempelvis glukos och Hb samt delegering och delegeringar av arbetsuppgifter. Vi kommer att gå igenom hur utrustning används på ett korrekt sätt och vilka risker som finns vid felaktig användning.
Vi utgår alltid från vårdhandboken för att säkerställa likvärdig och hög kvalité

Blocket inkluderar följande delar:

  • Medicinsk-teknisk utrustning, ex EKG, bladdesscan, sondmatspump automatisk mätning av vitalparametrar
  • Patientnära analyser, ex Glukos, Hb, CRP och urinsticka
  • Regler och rutiner för delegering av arbetsuppgifter

 

Antal platser: 20st

kursen är nu fylld, nya anmälningar kommer att hamna på reservplats. 

Anmälan Medicinsk teknik och delegeringar

Godkännande

När du fyller i formulär för anmälan på webbplatsen behandlar och sparar Region Dalarna dina personuppgifter till dess att utbildningen ägt rum, därefter rensar vi uppgifterna. Dina uppgifter kommer inte lämnas till extern part. Meddela webb.redaktionen@regiondalarna.se om du önskar att vi raderar uppgifterna tidigare. Kontakta regionens dataskyddsombud om du har frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter eller vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, e-post: dataskyddsombud@regiondalarna.se