Regionala nätverk, råd och arbetsgrupper

Länsnätverket för förvaltningschefer
Ett samverkansforum på högsta tjänsteledningsnivå mellan kommunerna och regionen i frågor som rör kunskapsstyrning och kunskapsutveckling av socialtjänsten och näraliggande hälso- och sjukvård. Kommunerna representeras av socialtjänstens förvaltningschefer (socialchef eller dylikt) och regionen representeras av hälso- och sjukvårdsdirektören, divisionschef psykiatri och habilitering, divisionschef primärvård, divisionschef medicin samt chef för Vårdval och förvaltningschef för Dalarnas hjälpmedelscenter. Länsnätverket sammanträder ca sex gånger per år.

Socialchefsnätverket
Ett samverkansforum på högsta tjänsteledningsnivå mellan kommunerna i frågor som rör kunskapsstyrning och kunskapsutveckling av socialtjänsten och näraliggande hälso- och sjukvård. Kommunerna representeras av socialtjänstens förvaltningschefer (socialchef eller dylikt). Socialchefsnätverket sammanträder nio-tio gånger per år.

Välfärdsrådet
Består av Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium samt ordförande i socialnämnderna i Dalarnas kommuner. Välfärdsrådet sammanträder fem-sex gånger per år.