Regionala stödverktyg

För att stötta samverkansarbetet mellan region och kommun utvecklas en rad olika regionala stödverktyg. Det kan handla om utbildningsmaterial, mallar, checklistor, självskattningar inom olika områden såsom implementering, uppföljning samt jämställdhet och jämlikhet.

Ta del av självskattningsverktyget för God nära vård och Implementeringsstödet IRIS nedan.