PEG (Perkutan Endoskopisk Gastrostomi)

Patienter med PEG behöver få ett likartat, tydligt och sammanhållet omhändertagande.

Det finns ett behov av att förbättra, kunskapshöja och tydliggöra för personal som jobbar med patienter som har PEG, såväl inom specialistvård som inom regional- och kommunal omsorg och hälso- och sjukvård.