Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

Politik

Region Dalarna är en politiskt styrd organisation. Alla medborgare i Dalarna som har rösträtt väljer parti och vem som ska företräda dem vid allmänna val vart fjärde år.

Region Dalarnas högsta beslutande politiska organ är regionfullmäktige. Här kan du följa webbsändningar från regionfullmäktiges sammanträden. Välj i spellistan nedan vilket sammanträde du vill titta på.

Vår organisation

Under fliken "Om regionen" finns Region Dalarnas organisation närmare beskriven. Till politisk organisation

Webbsändningar fullmäktige

Lämna förslag

Du har möjlighet att påverka den politik som förs i regionen. Lämna gärna förslag på förändringar och förbättringar inom våra verksamhetsområden.

Jag vill lämna förslag

Dela:

Förtroendevalda

I förtroendemanna- registret finns samlade uppgifter om alla nämnder och styrelser samt valda personer till förtroendeuppdragen.

Sök i registret
Förtroendevald?

På Plus finns mer information för dig som är förtroendevald. Här hittar du bland annat sammanträdesplan och annat som underlättar arbetet i ditt politiska uppdrag.

Jag är förtroendevald