Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

Politik

Region Dalarna är en politiskt styrd organisation. Alla medborgare i Dalarna som har rösträtt väljer parti och vem som ska företräda dem vid allmänna val vart fjärde år.

Region Dalarnas högsta beslutande politiska organ är regionfullmäktige. Vi sänder regionfullmäktiges sammanträden direkt på Youtube. Efteråt publicerar vi en kort sammanfattning. I spellistan väljer du vilket sammanträde du vill ta del av.

Förtroendevalda i Region Dalarna

I förtroendemannaregistret finns uppgifter om alla nämnder, styrelser och vilka personer som är valda till förtroendeuppdragen.

Jag söker förtroendevald
Lämna förslag

Du har möjlighet att påverka den politik som förs i regionen. Lämna gärna förslag på förändringar och förbättringar inom våra verksamhetsområden.

Jag vill lämna förslag

Dela: