Handlingar och protokoll

Här finns handlingar och protokoll från regionens politiska församlingar.

Sök handlingar här

Sök handlingar i Netpublicator (handlingar efter 1 mars 2022)

Handlingar med ärenden som ska tas upp diskussion och beslut finns i regel tillgängliga en vecka före aktuellt sammanträde. Alla handlingar och protokoll diarieförs och arkiveras. Du kan beställa en papperskopia från regionens diarium.

Hade du nytta av informationen?