Handlingar och protokoll

Här finns handlingar och protokoll från regionens politiska församlingar.

Vi byter system!

Just nu byter Region Dalarna ärendehanteringssystem, vilket gör att handlingar återfinns i två system under en övergångsperiod. Med start den 1 mars 2022 övergår regionen successivt till Netpublicator.

Sök handlingar

Sök handlingar i Netpublicator (från 1 mars 2022)

Sök handlingar i PolPublikationer

Handlingar med ärenden som ska tas upp diskussion och beslut finns i regel tillgängliga en vecka före aktuellt sammanträde. Alla handlingar och protokoll diarieförs och arkiveras. Du kan beställa en papperskopia från regionens diarium.

Dela:

Hade du nytta av informationen?