Handlingar och protokoll

Här finns handlingar och protokoll från regionens politiska församlingar.

Sök handlingar

I Netpublicator samlar vi regionens handlingar och protokoll för regionfullmäktige, regionstyrelsen, utskott, beredningar och nämnder.

Sök handlingar i Netpublicator

Handlingar med ärenden som ska tas upp till diskussion och beslut finns tillgängliga cirka en vecka före aktuellt sammanträde.

Alla handlingar och protokoll diarieförs och arkiveras. I arkivet i Netpublicator finner du handlingar tre år tillbaka. Söker du äldre handlingar ber vi dig kontakta regionens Gemensamma utlämningsfunktion, här finns mer information och kontaktuppgifter

Våren 2023 - handlingar byter plats

Under våren 2023 pågår flytt av handlingar från den här webbsidan till nya systemet Netpublicator. Det gör att vissa protokoll från Beredningar och råd ännu finns här, men kommer att byta plats inom kort.

Hade du nytta av informationen?