Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

Officiell anslagstavla

Den officiella anslagstavlan för Region Dalarna innehåller tillkännagivande av sammanträden, justerade protokoll och ej anmälda delegeringsbeslut samt en upplysning om hur beslut överklagas.

Överklaga beslut

Information om hur du överklagar ett beslut enligt 13 kap, Kommunallagen.

Överklaga beslut

Justerade protokoll

Justerade protokoll publiceras hittar du här:

Protokoll

Om protokollet inte har hunnit publiceras så finns det att tillgå i Regionkontoret, Vasagatan 27, Falun.

Kontakt: landstinget.dalarna@ltdalarna.se, tel 023-49 00 00, begär Diariet

Västerbergslagens Samordningsförbund-Finsam - tillkännagivande av justerat protokoll.

Sammanträdesdatum 2018-11-26. Annonseras fr.o.m. 2019-01-14 t.o.m. 2019-02-06.

Västerbergslagens Samordningsförbund-Finsam 20181126

Västerbergslagens Samordningsförbund-Finsam - tillkännagivande av justerat protokoll.

Sammanträdesdatum 2018-12-18. Annonseras fr.o.m. 2019-01-10 t.o.m. 2019-02-02.

Västerbergslagens Samordningsförbund-Finsam 2018-12-18

 

 

Sammanträdesdatum 2018-12-07. Annonseras fr.o.m. 2019-01-02 tom. 2019-01-24.

Varuförsörjningsnämnden 2018-12-07

 

Nämnden för kostsamverkan - tillkännagivande av justerat protokoll. Sammanträdesdatum 2018-12-13. Annonseras fr.om. 2019-01-09 t.o.m. 2019-01-31.

Nämnden för kostsamverkan 2018-12-13

 

Sammanträdesdatum 2018-11-23. Annonseras fr.o.m. 2019-01-02 tom. 2019-01-24.

Södra Dalarnas Samordningsförbund 2018-11-23

Dela:

Hade du nytta av informationen?