Officiell anslagstavla

Region Dalarnas officiella anslagstavla innehåller tillkännagivande av sammanträden, justerade protokoll och ej anmälda delegeringsbeslut samt en upplysning om hur beslut överklagas.

 

 

Sammanträdesdatum 2021-02-08. Annonseras fr.o.m. 2021-02-15 tom. 2021-03-08

 

Regionstyrelsen 2021-02-08

Regionstyrelsens arbetsutskott 2021-02-15. Annonseras fr.o.m. 2021-02-15 t.o.m. 2021-03-09

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2021-02-04. Annonseras fr.o.m 2021-02-22 tom 2021-03-18

 

Varuförsörjningsnämnden 2021-02-04

 

 

Sammanträdesdatum 2020-09-28. Annonseras fr.o.m 2021-02-22 tom 2021-03-18

 

Revisorerna 2020-09-28

 

Sammanträdesdatum 2021-01-18. Annonseras fr.o.m 2021-02-22 tom 2021-03-18

 

Revisorerna 2021-01-18

 

Sammanträdesdatum 2021-02-18. Annonseras fr.o.m 2021-02-25 tom 2021-03-21

 

Språktolksnämnden 2021-02-18

 

 

Dela:

Hade du nytta av informationen?