Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

Officiell anslagstavla

Den officiella anslagstavlan för Region Dalarna innehåller tillkännagivande av sammanträden, justerade protokoll och ej anmälda delegeringsbeslut samt en upplysning om hur beslut överklagas.

Överklaga beslut

Information om hur du överklagar ett beslut enligt 13 kap, Kommunallagen.

Överklaga beslut

Justerade protokoll

Justerade protokoll som har publicerats hittar du här:

Protokoll

Om protokollet inte har hunnit publiceras så finns det att tillgå i Regionkontoret, Vasagatan 27, Falun.

Kontakt: region.dalarna@regiondalarna.se, tel 023-49 00 00, begär Diariet

Sammanträdesdatum 2019-02-18.  Annonseras fr.o.m 2019-06-28 t.om. 2019-07-20

 

FINSAM västerbergslagen 2019-02-18

Sammanträdesdatum 2019-03-21  Annonseras fr.o.m 2019-06-28 t.om. 2019-07-20

 

FINSAM västerbergslagen 2019-03-21

 

Sammanträdesdatum 2019-04-15.  Annonseras fr.o.m 2019-06-28 t.om. 2019-07-20

 

FINSAM västerbergslagen 2019-04-15

 

Sammanträdesdatum 2019-06-17  Annonseras fr.o.m 2019-06-28 t.om. 2019-07-20

 

FINSAM västerbergslagen 2019-06-17

 

Sammanträdesdatum 2019-06-03.  Annonseras fr.o.m 2019-07-12 t.om. 2019-08-05

Varuförsörjningsnämnden 2019-06-03

 

Dela:

Hade du nytta av informationen?