Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

Officiell anslagstavla

Region Dalarnas officiella anslagstavla innehåller tillkännagivande av sammanträden, justerade protokoll och ej anmälda delegeringsbeslut samt en upplysning om hur beslut överklagas.

Överklaga beslut

Här finns information om hur du överklagar beslut

Justerade protokoll

Här finns justerade protokoll som har publicerats

Om protokollet inte har hunnit publiceras så finns det att tillgå i Regionkontoret, Vasagatan 27, Falun.

Sammanträdesdatum 2019-11-18. Annonseras fr.o.m. 2019-11-28 t.o.m. 2019-12-20.

Revisorerna 2019-11-18

Sammanträdesdatum 2019-12-09. Annonseras fr.o.m. 2020-01-09 t.o.m. 2020-01-31.

Varuförsörjningsnämnden 2019-12-09

 

Sammanträdesdatum 2019-12-11. Annonseras fr.o.m. 2020-01-10 t.o.m. 2020-02-01.

FINSAM Borlänge 2019-12-11

Sammanträdesdatum 2019-11-29. Annonseras fr.o.m. 2020-01-22 - tom. 2020-02-14

 

Södra Dalarnas Samordningsförbund

Dela:

Hade du nytta av informationen?