Officiell anslagstavla

Region Dalarnas officiella anslagstavla innehåller tillkännagivande av sammanträden, justerade protokoll och ej anmälda delegeringsbeslut samt en upplysning om hur beslut överklagas.

 

 

Sammanträdesdatum 2020-11-16--17. Annonseras fr.o.m 2020-11-03 tom. 2020-11-25

 

Regionfullmäktige 2020-11-16--17

 

Sammanträdesdatum 2020-11-05. Annonseras fr.o.m 2020-11-06 tom. 2020-11-30.

 

Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2020-11-05

Sammanträdesdatum 2020-10-28. Annonseras fr.o.m. 2020-11-09 t.o.m. 2020-12-01.

 

Regionstyrelsen 2020-10-28

Sammanträdesdatum 2020-11-05. Annonseras fr.o.m 2020-11-10-2020-12-02

 

Hälso-och sjukvårdsnämnden 2020-11-05

 

Sammanträdesdatum 2020-09-30. Annonseras fr.o.m 2020-10-19 tom. 2020-12-12.

 

Finsam Falun 2020-09-30

 

 

Dela:

Hade du nytta av informationen?