Officiell anslagstavla

Region Dalarnas officiella anslagstavla innehåller tillkännagivande av sammanträden, justerade protokoll och ej anmälda delegeringsbeslut samt en upplysning om hur beslut överklagas.

Överklaga beslut

Här finns information om hur du överklagar beslut

Justerade protokoll

Här finns justerade protokoll som har publicerats

Om protokollet inte har hunnit publiceras så finns det att tillgå i Regionkontoret, Vasagatan 27, Falun.

Sammanträdesdatum 2020-06-17. Annonseras fr o m 2020-06-24 t o m 2020-07-17.

 

Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2020-06-17

Sammanträdesdatum 2020-05-20. Annonsers fr.o.m 2020-08-31 tom 2020-09-23.

 

Revisorerna 2020-05-20

 

 

Sammanträdesprotokoll 2020-06-15. Annonseras fr.o.m 2020-08-31 tom. 2020-09-23

 

Revisorerna 2020-06-15

 

Sammanträdesdatum 2020-08-24. Annonseras fr.o.m 2020-08-31 tom. 2020-09-23

 

Revisorerna 2020-08-24

 

Sammanträdesdatum 2020-08-27. Annonseras fr.o.m. 2020-09-01 tom. 2020-09-24.

 

Servicenämnden 2020-08-27

 

Sammanträdesdatum 2020-08-25. Annonseras fr.o.m. 2020-09-03 t.o.m. 2020-09-26.

Tandvårdsnämnden 2020-08-25.

Sammanträdesdatum 2020-08-14. Annonseras fr.o.m 2020-09-07 tom. 2020-10-01.

 

Varuförsörjningsnämnden 2020-08-14

Sammanträdesdatum 2020-08-27. annonseras fr.o.m 2020-09-09 tom. 2020-10-01.

 

Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2020-08-27

Sammanträdesdatum 2020-08-25. Annonseras fr.o.m. 2020-09-09 t.o.m. 2020-09-30.

 

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-08-25

Sammanträdesdatum 2020-09-02. Annonseras fr.o.m. 2020-09-09 t.o.m. 2020-09-30.

 

Regionstyrelsens arbetsutskott 2020-09-02

Sammanträdesdatum 2020-08-26. Annonseras fr o m 2020-09-10 t o m 2020-10-01.

Fastighetsnämnden 2020-08-26.pdf

 

Sammanträdesdatum 2020-08-27. Annonseras fr.o.m. 2020-09-10 tom. 2020-10-06.

Kostnämnden 2020-08-27

Sammanträdesdatum 2020-09-14. Annonseras fr.o.m 2020-09-17 tom. 2020-10-10.

 

Revisorerna 2020-09-14

 

Dela:

Hade du nytta av informationen?