Officiell anslagstavla

Region Dalarnas officiella anslagstavla innehåller tillkännagivande av sammanträden, justerade protokoll och ej anmälda delegeringsbeslut samt en upplysning om hur beslut överklagas.

 

 

Sammanträdesdatum 2021-04-22. Annonseras fr.o.m. 2021-04-22 tom. 2021-05-13

 

Hjälpmedelsnämnden Dalarnas arbetsutskott 2021-04-22

Sammanträdesdatum 2021-03-29. Annonseras fr.o.m. 2021-04-26 t.o.m. 2021-05-18.

Finsam Västerdalarna 2021-03-29

Sammanträdesdatum 2021-04-20. Annonseras från 2021-04-26 r.o.m. 2021-05-17.

 

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-04-20

Sammanträdesdatrum 2021-04-21. Annonseras fr.o.m. 2021-04-29 tom. 2021-05-25.

 

Servicenämnden 2021-04-21

Sammanträdesdatum 2021-04-29. Annonseras fr.o.m. 2021-04-29 tom. 2021-05-20

 

Kollektivtrafiknämnden 2021-04-29

Sammanträdesdatum 2021-04-20. Annonseras fr.o.m. 2021-04-30 t.o.m. 2021-05-22. 

Regionala utvecklingsnämnden 2021-04-20 

Sammanträdesdatum 2021-04-29. Annonseras fr.o.m. 2021-05-04 t.o.m. 2021-05-26.

Tandvårdsnämnden 2021-04-29

Sammanträdesdatum 2021-04-26. Annonseras från och med 2021-05-05 till och med 2021-05-26.

 

Regionfullmäktige 2021-04-26

Sammanträdesdatum 2021-05-06.  Annonseras fr.o.m. 2021-05-06 tom. 2021-05-27

 

 

Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2021-05-06

Sammanträdesdatum 2021-05-06. Annonseras fr o m 2021-05-06 t o m 2021-05-28

 

Tillkännagivande

Sammanträdesdatum 2021-04-22. Annonseras fr.o.m. 2021-05-06 tom. 2021-06-02.

 

Kostnämnden 2021-04-22

Sammanträdesdatum 2021-05-06. Annonseras fr.o.m. 2021-05-06 tom. 2021-05-27

 

 

Regionstyrelsen 2021-05-06

Dela:

Hade du nytta av informationen?