Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

Officiell anslagstavla

Den officiella anslagstavlan för Region Dalarna innehåller tillkännagivande av sammanträden, justerade protokoll och ej anmälda delegeringsbeslut samt en upplysning om hur beslut överklagas.

Överklaga beslut

Information om hur du överklagar ett beslut enligt 13 kap, Kommunallagen.

Överklaga beslut

Justerade protokoll

Justerade protokoll som har publicerats hittar du här:

Protokoll

Om protokollet inte har hunnit publiceras så finns det att tillgå i Regionkontoret, Vasagatan 27, Falun.

Kontakt: landstinget.dalarna@ltdalarna.se, tel 023-49 00 00, begär Diariet

Omedelbar justering av §11, Kollektivtrafiknämnden 2019-05-17.

 

Omdelbart justerad §11 KTN 20190517.pdf

Sammanträdesdatum 2019-05-13. Annonseras fr.o.m. 2019-05-21 t.o.m. 2019-06-11

 

Regionstyrelsens Arbetsutskott 2019-05-13

 

Sammanträdesdatum 2019-03-15. Annonseras fr.o.m. 2019-05-20 t.o.m. 2019-06-11.

Södra Dalarnas Samordningsförbund

Tillkännagivande av justerat protokoll. Sammanträdesdatum 2019-05-13. Annonseras fr om 2019-05-13 t o m 2019-06-04.

Regionstyrelsens Arbetsutskott tillkännagivande av justerad paragraf § 29

 

TIllkännagivande av justerat protokoll. Sammanträdesdatum 2019-04-29. Annonseras fr om 2019-05-11 t o m 2019-06-03.

Regionfullmäktige tillkännagivande av justerat protokoll

Sammanträdesdatum 2019-04-29. Annonseras fr.o.m. 2019-05-02 t.o.m. 2019-05-24

 

Regionstyrelsen 2019-04-29

Sammanträdesdatum 2019-04-29. Annonseras fr.om. 2019-04-30 t.om. 2019-05-22 

 

Revisorerna 2019-04-29

Sammanträdesdatum 2019-04-08. Annonseras fr.o.m 2019-04-29 t.o.m. 2019-05-23

 

revisorerna 2019-04-08

Sammanträdesdatum 2019-02-05. Annonseras f.o.m 2019-02-25 t.o.m. 2019-03-19.

Patientnämnden 2019-02-05

Dela:

Hade du nytta av informationen?