Officiell anslagstavla

Region Dalarnas officiella anslagstavla innehåller tillkännagivande av sammanträden, justerade protokoll och ej anmälda delegeringsbeslut samt en upplysning om hur beslut överklagas.

Överklaga beslut

Här finns information om hur du överklagar beslut

Justerade protokoll

Här finns justerade protokoll som har publicerats

Om protokollet inte har hunnit publiceras så finns det att tillgå i Regionkontoret, Vasagatan 27, Falun.

Sammanträdesdatum 2020-01-08. Annonseras fr.o.m 2020-02-05 tom. 2020-02-23

 

Revisorerna 2020-01-08

Sammanträdesdatum 2020-02-06. Annonseras fr o m 2020-02-19 t o m 2020-03-13.

Hjälpmedelsnämnden 2020-02-06 

Sammanträdesdatum 2020-03-04. Annonseras fr.o.m. 2020-03-10 till och med 2020-04-02.

Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum 2020-03-13. Annonseras fr o m 2020-03-17 t o m 2020-04-08

 

Kollektivtrafiknämnden 2020-03-13

Tillkännagivande av omedelbart justerat protokoll. §12 Avsiktsförklaring mellan Region Dalarna, Stiftelsen Musik i Dalarna och Falu kommun avseende Kristinehallen. Annonseras fr o m 2020-03-18 t o m 2020-04-08.

Kultur- och bildningsnämnden 2020-03-09

Sammanträdesdatum 2020-03-12. Annonseras fr.o.m. 2020-03-18 t.o.m. 2020-04-09.

 

Hälso-och sjukvårdsnämnden 2020-03-12

Sammanträdesdatum 2020-02-20. Annonseras fr.o.m. 2020-03-19 t.o.m. 2020-04-10.

Finsam- Borlänge  2020-02-20

Sammanträdesdatum 2020-03-12. Annonseras fr.o.m. 2020-03-20 t.o.m. 2020-04-14.

Tandvårdsnämnden 2020-03-12

Sammanträdesdatum 2020-03-09. Annonseras fr.o.m 2020-03-23-2020-04-14.

Patientnämnden 2020-03-09

 

 

Sammanträdesdatum 2020-03-05. Annonseras fr o m 2020-03-30 - 2020-04-22.

Hjälpmedelsnämnden Dalarnas Arbetsutskott 2020-03-05

 

Sammanträdesdatum 2020-03-18. Annonseras fr. o. m. 2020-03-30 t. o. m. 2020-04-21

Personalutskottet 

Dela:

Hade du nytta av informationen?