Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

Officiell anslagstavla

Region Dalarnas officiella anslagstavla innehåller tillkännagivande av sammanträden, justerade protokoll och ej anmälda delegeringsbeslut samt en upplysning om hur beslut överklagas.

Överklaga beslut

Här finns information om hur du överklagar beslut

Justerade protokoll

Här finns justerade protokoll som har publicerats

Om protokollet inte har hunnit publiceras så finns det att tillgå i Regionkontoret, Vasagatan 27, Falun.

Sammanträdesdatum 2019-10-01. Annonseras fr.o.m. 2019-10-02 t.o.m. 2019-10-24.

Tandvårdsnämnden 2019-10-01.

Sammanträdesdatum 2019-10-03. Annonseras fr.o.m. 2019-10-16 t.o.m. 2019-11-06.

 

Revisorerna- 2019-10-03

 

Sammanträdesdatum 2019-10-15. Annonseras fr.o.m. 2019-10-16 t.o.m. 2019-11-06.

 

Revisorerna 2019-10-15

 

Sammanträdesdatum 2019-10-23, Aviseras mellan 2019-11-04 och 2019-11-26.

Tillkännagivande av Regionstyrelsens protokoll 2019-10-23

 

Sammanträdesdatum 2019-11-18--19. Annonseras fr.o.m 2019-11-06 t.om. 2019-11-28

Regionfullmäktige 2019-11-18--19

Sammanträdesdatum 2019-11-04, aviseras mellan 2019-11-07 och 2019-11-29.

Tillkännagivande av Regionstyrelsens protokoll 2019-11-04

 

Tillkännagivande av justerat protokoll Kultur- och bildningsnämnden 2019-10-22.

Annonseras f r o m 2019-11-07 t o m 2019-12-02.

 

Kultur- och bildningsnämnden 2019-10-22

Sammanträdesdatum 2019-10-11. Annonseras fr.om 2019-11-08 tom. 2019-2019-12-01.

 

Varuförsörjningsnämnden 2019-10-11

Sammanträdesdatum 2019-10-21. Annonseras fr.om 2019-11-08 tom. 2019-12-01.

 

Varuförsörjningsnämnden

Dela:

Hade du nytta av informationen?