Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

Officiell anslagstavla

Den officiella anslagstavlan för Region Dalarna innehåller tillkännagivande av sammanträden, justerade protokoll och ej anmälda delegeringsbeslut samt en upplysning om hur beslut överklagas.

Överklaga beslut

Information om hur du överklagar ett beslut enligt 13 kap, Kommunallagen.

Överklaga beslut

Justerade protokoll

Justerade protokoll som har publicerats hittar du här:

Protokoll

Om protokollet inte har hunnit publiceras så finns det att tillgå i Regionkontoret, Vasagatan 27, Falun.

Kontakt: landstinget.dalarna@ltdalarna.se, tel 023-49 00 00, begär Diariet

Regionstyrelsen 2019-03-11. Annonseras fr.o.m. 2019-03-21 t.om. 2019-04-15.

 

Regionstyrelsen 2019-03-11

Sammanträdesdatum 2019-02-25. Annonseras fr.o.m 2019-03-18, tom. 2019-04-10

 

Revisorerna 2019-02-25

Sammanträdesdatum 2019-02-19. Annonseras fr.o.m. 2019-03-12 t.o.m. 2019-04-05.

 

Servicnämnden 2019-02-19

 

 

Sammanträdesdatum 2019-02-20. Annonseras fr.o.m. 2019-03-11 t.o.m. 2019-04-03.

Nämnden för kostsamverkan 2019-02-20

Protokollet

Annonsera från och med den 2019-03-07 - 2019-03-31 

 

Justerat protokoll från Regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2019-02-22. Annonseras fr o m 2019-03-04 t o m 2019-03-26

Arbetsutskottet 2019-02-22

Sammanträdesdatum 2019-02-05. Annonseras f.o.m 2019-02-25 t.o.m. 2019-03-19.

Patientnämnden 2019-02-05

Dela:

Hade du nytta av informationen?