Officiell anslagstavla

Region Dalarnas officiella anslagstavla innehåller tillkännagivande av sammanträden, justerade protokoll och ej anmälda delegeringsbeslut samt en upplysning om hur beslut överklagas.

 

 

Sammanträde för patientnämnden 2021-09-02. Anslås fr o m 2021-09-27 -- 2021-10-20.

Sista sidan Protokoll_Patientnämnd_2021-09-02.pdf

Sammanträdesdatum 2021-09-22. Annonseras fr.o.m. 2021-09-29 tom. 2021-10-25.

Servicenämnden 2021-09-22

sammanträdesdatum 2021-09-30, annonseras fr.o.m. 2021-10-06 tom. 2021-10-28

 

 

Kollektivtrafiknämnden 2021-09-30

Sammanträdesdatum 2021-09-29. Annonseras fr.o.m. 2021-10-07 tom. 2021-11-01.

 

Kostnämnden 2021-09-29

Sammanträdesdatum 2021-09-30. Annonseras fr.o.m. 2021-10-07 t.om. 2021-10-29.

Tandvårdsnämnden 2021-09-30.

Regionala utvecklingsnämnden 2021-09-23. Anslås fr.o.m. 2021-10-11 t.o.m. 2021-11-01.

 

Regionala utvecklingsnämnden

Regionfullmäktige extra sammanträde 19 oktober. Annonseras fr o m 11 oktober t om 20 oktober. 

Tillkännagivande

Regionfullmäktigessammanträde 2021-10-04-tillkännagivande av justerat protokoll

Tillkännagivande

Sammanträdesdatum 2021-10-01. Annonseras fr.o.m. 2021-10-12 t.om. 2021-11-03

 

Finsam Falun 2021-10-01

Sammanträdesdatum 2021-09-20. Annonseras fr.o.m 2021-10-18 tom. 2021-11-09

 

 

Revisorerna 2021-09-20

Sammanträdesdatum 2021-10-18. Annonseras fr.o.m 2021-10-18 tom. 2021-11-09

 

 

Regionstyrelsen 2021-10-18

Dela:

Hade du nytta av informationen?