Regelverk och planer

Revisorernas arbete styrs ytterst av kommunallagen (9 kap.) som innehåller regler om revisionen i kommuner och regioner.

En viktig grund för allt revisionsarbete är också god sed vilket är de föredömliga och goda principer och tillvägagångssätt i revisionen som tillämpas i en kvalitativt representativ krets. God sed utges av Sveriges kommun- och landstingsförbund. Lokalt i Region Dalarna regleras arbetet i reglemente för regionens revisorer.

Dela:

Hade du nytta av informationen?