Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

Regelverk och planer

Revisorernas arbete styrs ytterst av kommunallagen (9 kap.) som innehåller regler om revisionen i kommuner och regioner.

En viktig grund för allt revisionsarbete är också god sed vilket är de föredömliga och goda principer och tillvägagångssätt i revisionen som tillämpas i en kvalitativt representativ krets. God sed utges av Sveriges kommun- och landstingsförbund. Lokalt i Region Dalarna regleras arbetet i reglemente för regionens revisorer.

Dela:

Hade du nytta av informationen?