Revisionsberättelser

Revisorernas samlade bedömning för ett verksamhetsår kommer till uttryck i en revisionsberättelse. I samband med denna ska revisorerna också till fullmäktige lämna en redogörelse för sitt arbete. Revisorerna ska också uttala sig om bland annat måluppfyllelsen i regionens delårsrapport.

Dela:

Hade du nytta av informationen?