Revisionsbyråer och konsulter

Regionen har avtal med flera revisionsbyråer och konsulter som utför revisorernas praktiska granskningsarbete.

Revision delas in i redovisningsrevision och förvaltningsrevision. Redovisningsrevision granskar att nämnder och styrelsers räkenskaper är rättvisande och att den interna kontrollen fungerar. Förvaltningsrevision siktar istället mot effektivitet och ändamålsenlighet i verksamheten.

Vi har ramavtal med följande företag:

Redovisningsrevision

KPMG (extern länk)

Förvaltningsrevision

KPMG (extern länk)

Öhrlings pricewaterhouse coopers (extern länk)

BDO (extern länk)

Ernst & Young (extern länk)

Helseplan Sverige AB (extern länk)

Deloitte AB (extern länk)

För speciella granskningsuppdrag kan också separata upphandlingar göras.

Dela:

Hade du nytta av informationen?