Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

Revisionsbyråer och konsulter

Regionen har avtal med flera revisionsbyråer och konsulter som utför revisorernas praktiska granskningsarbete.

Revision delas in i redovisningsrevision och förvaltningsrevision. Redovisningsrevision granskar att nämnder och styrelsers räkenskaper är rättvisande och att den interna kontrollen fungerar. Förvaltningsrevision siktar istället mot effektivitet och ändamålsenlighet i verksamheten.

Vi har ramavtal med följande företag:

Redovisningsrevision

KPMG (extern länk)

Förvaltningsrevision

KPMG (extern länk)

Öhrlings pricewaterhouse coopers (extern länk)

BDO (extern länk)

Ernst & Young (extern länk)

Helseplan Sverige AB (extern länk)

Deloitte AB (extern länk)

För speciella granskningsuppdrag kan också separata upphandlingar göras.

Dela:

Hade du nytta av informationen?