Samverkan

Revisorerna i samverkansregionerna Dalarna, Uppsala, Gävleborg, Västmanland, Sörmland, Örebro och Värmland ingår i ett nätverk för att följa utvecklingen i samverkansregionen och bland annat genomföra gemensamma granskningar.

För att stärka revisorernas roll och kompetens och främja samverkan inom revisionsområdet ingår revisorerna också i Starev, som är en förening för revisorskollegier i landet med egna revisionskontor.

Dela:

Hade du nytta av informationen?