Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

Så styrs Region Dalarna

Region Dalarna är en politiskt styrd organisation. Alla medborgare i länet med rösträtt väljer parti och vem som ska företräda dem vid allmänna val vart fjärde år.

Högsta beslutande politiska församling är regionfullmäktige. Här finns 83 ledamöter från nio partier.

Närmast under regionfullmäktige finns regionstyrelsen som genomför regionfullmäktiges beslut. Regionstyrelsen har 15 ledamöter. Så här ser den politiska organisationen ut:

Landstinget Dalarnas politiska organisation

Visa organisationsskiss i större storlek (png-fil)

Visa tjänstemannaorganisationen

Regionråd

Ulf Berg (M), landstingsstyrelsens ordförande
Telefon: 070-250 43 40
E-post: ulf.berg@ltdalarna.se

Christer Carlsson (M)
Telefon: 070-267 54 52
E-post: crister.s.carlsson@ltdalarna.se

Sofia Jarl (C)
Telefon: 072-085 31 60
E-post: sofia.jarl@ltdalarna.se

Birgitta Sacrédeus (KD)
Telefon: 070-573 34 47
E-post: birgitta.sacredeus@ltdalarna.se

Bo Brännström (L)
Telefon: 023-49 00 13, 070-605 96 92
E-post: bo.brannstrom@ltdalarna.se

Lisbeth Mörk-Amnelius (DSP)
Telefon: 072-1417994
E-post: elisabet.amnelius@ltdalarna.se

Kerstin Lundh (MP)
Tel: 0707-794977
E-post: kerstinmarina.lundh@ltdalarna.se 

 

Oppositionsråd

Elin Norén (S)
Telefon: 070-288 13 60
E-post: elin.noren@ltdalarna.se

Sebastian Karlberg (S)
Telefon: 070-641 75 10
E-post: sebastian.karlberg@ltdalarna.se

Abbe Ronsten (S)
Telefon: 076-128 68 26
E-post: abbe.ronsten@regiondalarna.se

Maja Gilbert Westholm (V)
Telefon: 070-540 74 07
E-post: maja.gilbert@ltdalarna.se

Benny Rosengren (SD)
Telefon: 073-040 25 28
E-post: benny.rosengren@ltdalarna.se

Politiska sekreterare

Nedanstående personer arbetar som politiska sekreterare i regionen. Ta gärna kontakt med någon av dem om du har frågor eller synpunkter angående partiets politik.

Majoritetens politiska sekreterare

Johan Söderström (M)
Telefon: 070-319 90 89
E-post: johan.soderstrom@ltdalarna.se

Mathias Westin (C)
Telefon: 070-246 06 75
E-post: mathias.vestin@ltdalarna.se

Mathias Bengtsson (KD)
E-post: mathias.bengtsson@ltdalarna.se

Åsa Nilser (L)
Telefon: 070-618 26 01
E-post: Asa.Nilser@ltdalarna.se

Madeleine Figgé (DSP)
Telefon: 070-385 09 33
E-post: madeleine.figge@ltdalarna.se

 

Oppositionens politiska sekreterare

Sofie Eriksson (S)
Telefon: 076-841 33 38
E-post: sofie.b.eriksson@ltdalarna.se

Kajsa Fredholm (V)
Telefon: 070-381 08 20
E-post: kajsa.fredholm@ltdalarna.se

Anna-Lena Blomkvist (SD)
Telefon: 072-142 94 79
E-post: anna-lena.blomkvist@ltdalarna.se

I regionens förtroendemannaregister (e-polo) finns samlade uppgifter om vilka personer som har valts till förtroendeuppdragen inom regionens nämnder och styrelser.

Sök i förtroendemannaregistret (extern länk)

Kommunalförbund och bolag

Dela:

Hade du nytta av informationen?