Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

Folkrörelseberedningen

Folkrörelseberedningen, som är knuten till kultur- och bildningsnämnden, har till uppgift att förbereda nämndens fördelning av regionens bidrag till ideella organisationer inklusive funktionsrättsorganisationerna och de politiska ungdomsförbunden.

Ledamöter

Folkrörelseberedningen har fem ledamöter. I regionens förtroendemannaregister ePolo (extern länk) står namnen på ledamöterna, sök på folkrörelseberedningen.

När en förening har beviljats verksamhets- eller projektstöd är det en del att tänka på. Gå därför igenom checklistan nedan:

1. Bidraget ska användas till det som står i ansökan

a. Om verksamhet inte genomförs enligt beviljad ansökan, kan projektet/verksamheten bli återbetalningsskyldigt.

b. Om förändring mot innehållet i ansökan planeras, ska detta snarast meddelas Region Dalarnas Kultur- och bildningsförvaltning, som godkänner eller avslår förändringen.

c. För projektstöd gäller att ej upparbetat bidrag ska återbetalas. Observera att detta ej berör utbetalat verksamhetsstöd, som får sparas till nästa verksamhetsår.

2. Särredovisning i bokföring

Regionbidraget ska särredovisas i bokföringen, så att det är möjligt att följa vad bidraget använts till.

3.  Marknadsföring

I marknadsföring, både digitalt och i tryckt material, ska framgå att verksamheten finansieras med bidrag från Region Dalarna. Använd Region Dalarnas logotyp och/eller den förklarande texten "Med bidrag från Region Dalarna.” Logotypen finns att ladda ner här på webben under fliken Press/Grafisk profil.

4. Besked om beviljat bidrag

Beslut skickas per e-post till den adress som finns angiven på ansökan. För de föreningar som saknar e-postadress skickas beslut per brev.

5. Utbetalning av beviljat bidrag

Bidrag betalas ut cirka en månad efter att beslut tagits, till det giro/kontonummer som angivits på ansökan.

6. Redovisning bidrag

a. Erhållet verksamhetsbidrag ska redovisas vid kommande års ansökningstillfälle. För förening som ej söker på nytt, ska redovisning ske tre månader efter att årsmöte hållits, eller senast 1 november året efter att bidrag erhållits.

b. Projektbidrag redovisas senast tre månader efter det avslutningsdatum som framgår på ansökan alternativt ändringsbeslut. Här hittar du redovisningsblanketten (pdf)

Dela:

Hade du nytta av informationen?