Hållbarhetsberedningen

Hållbarhetsberedningens uppgift är att förbereda frågor om hållbarhet och folkhälsa som ska tas upp och beslutas i regionstyrelsen.

I Hållbarhetsberedningens uppgift ingår att:

  • Vara pådrivande för utvecklingen av hållbarhets- och folkhälsofrågor.
  • Löpande följa utvecklingen av frågorna.
  • Bereda och följa upp alla övergripande styrdokument och principiella beslut inom ansvarsområdet.

Hållbarhetsberedningen har inte rätt att fatta beslut men kan väcka frågor i regionstyrelsen.

Ledamöter

Hållbarhetsberedningen har fem ledamöter och fem ersättare. I regionens förtroendemannaregister står namnen på ledamöterna, sök på hållbarhetsberedning.

Förtroendevalda i Region Dalarna

I förtroendemannaregistret finns uppgifter om alla nämnder, styrelser och vilka personer som är valda till förtroendeuppdragen.

Hitta förtroendevalda

Dela:

Hade du nytta av informationen?