Delegeringsbestämmelser

Delegering betyder att någon som har rätt att fatta beslut överlåter sin egen rätt att besluta till någon annan.

Regionens uppgifter bestäms av kommunallagen och av särskilda speciallagar, främst hälso- och sjukvårdslagen. Regionfullmäktige är regionens högsta beslutande instans och bestämmer hur regionens olika verksamheter ska vara organiserade. Regionstyrelsen är den enda obligatoriska nämnd som ska finnas enligt kommunallagen. Styrelsen har en koncernövergripande funktion med vissa bestämda uppgifter enligt kommunallagen som beskrivs närmare och utökas genom reglementen fastställda av regionfullmäktige.

Varje nämnd har utifrån bestämmelserna om delegering i kommunallagen och reglementet fastställt vilka typer av beslut som delegeras och vem som får besluta i nämndens ställe.

(Reviderade delegeringsbestämmelser publiceras inom kort.)

Dela:

Hade du nytta av informationen?