Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden fattar beslut om det regionala trafikförsörjningsprogrammet, allmän trafikplikt och den årliga trafikförsörjningsplanen.

Region Dalarna är från och med den 1 januari 2018 organisatorisk hemvist för den regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM).

Myndigheten har rättigheter och befogenheter att vidta åtgärder som framgår av kollektivtrafiklagen (SFS 2010:1065).

Ledamöter

Kollektivtrafiknämnden har nio ledamöter. I regionens förtroendemannaregister ePolo (extern länk) står namnen på ledamöterna, sök på kollektivtrafiknämnd.

Dela:

Hade du nytta av informationen?