Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige är regionens högsta beslutande församling. Ledamöterna väljs vid allmänna val vart fjärde år. Regionfullmäktige kan liknas vid Dalarnas riksdag eftersom det är länets enda direkt folkvalda politiska församling.

Politikerna i regionfullmäktige fattar beslut i strategiska och övergripande frågor, till exempel:

  • Ekonomi och budget.
  • Landstingsskatt.
  • Patientavgifter.
  • Mål och riktlinjer för verksamheten.

Regionfullmäktige utser ledamöter till regionstyrelsen, nämnder, beredningar och andra politiska församlingar som behövs för att fullgöra regionens uppgifter. Fullmäktige beslutar även om deras organisation och verksamhet.

Ledamöter

Regionfullmäktige har 83 ledamöter och är därmed regionens största politiska församling. I regionens förtroendemannaregister ePolo (extern länk) står namnen på ledamöterna, sök på regionfullmäktige.


Följ regionfullmäktiges sammanträden

Regionfullmäktige brukar ha fem sammanträden per år. Dessa möten är öppna för allmänheten som kan gå dit och lyssna. Du kan också följa sammanträdena live via YouTube.

Se webbsändning

Dela:

Hade du nytta av informationen?