Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av regionens angelägenheter.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för verksamheten i följande nämnder:

  • fastighetsnämnd
  • kultur- och bildningsnämnd
  • servicenämnd
  • tandvårdsnämnd

Regionstyrelsen förbereder ärenden som ska tas upp i regionfullmäktige, svarar på remisser och avger yttranden.

Styrelsen ansvarar bland annat för:

  • att budgeten hålls och följs upp.
  • att regionfullmäktiges beslut genomförs.
  • miljö och säkerhet inom regionen.

Dessutom har styrelsen det övergripande arbetsgivaransvaret.

Ledamöter

Regionstyrelsen har 15 ledamöter. I regionens förtroendemannaregister ePolo (extern länk) står namnen på ledamöterna, sök på regionstyrelsen.

Dela:

Hade du nytta av informationen?