Nämnden för kostsamverkan

Region Dalarna och Mora kommun har en gemensam nämnd som heter nämnden för kostsamverkan.

Nämnden ansvarar för samarbetet inom produktion, transport och leverans av mat och varor som beställs av olika förvaltningar både i regionen och i Mora kommun.

Ledamöter

Nämnden för kostsamverkan har fyra ledamöter. I regionens förtroendemannaregister står namnen på ledamöterna, sök på kostsamverkan.

Förtroendevalda i Region Dalarna

I förtroendemannaregistret finns uppgifter om alla nämnder, styrelser och vilka personer som är valda till förtroendeuppdragen.

Hitta förtroendevalda

Dela:

Hade du nytta av informationen?