Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

Reglemente

Landstinget har samlat arbetsordningen för landstingsfullmäktige och reglementena för landstingets styrelse, övriga nämnder, pensionärsrådet, funktionshinderrådet, tolk-och hörselrådet, landstingets revisorer, arkivreglementet och arvodesreglementet i ett gemensamt häfte.

Verksamheten i Landstinget Dalarna styrs utifrån de grundläggande reglerna i kommunallagen som gäller för kommuner och landsting.

Enligt kommunallagen ska landstingsfullmäktige ha en styrelse som leder och samordnar förvaltningen av landstingets intressen. I övrigt har fullmäktige stor frihet att välja de nämnder som behövs för att genomföra landstingets uppgifter.

Landstinget Dalarnas nämnder

Landstinget Dalarna har följande nämnder:

  • Fastighetsnämnd
  • Hälso- och sjukvårdsnämnd
  • Kollektivtrafiknämnd
  • Kultur- och bildningsnämnd
  • Patientnämnd
  • Servicenämnd
  • Tandvårdsnämnd
  • Regional utvecklingsnämnd

Dessutom är landstinget värdkommun för två gemensamma nämnder, en tillsammans med Mora kommun som heter Gemensam nämnd för kostsamverkan och en tillsammans med samtliga Dalarnas kommuner som heter Hjälpmedelsnämnden Dalarna.

Fullmäktige bestämmer enligt kommunallagen nämndernas organisation, verksamhetsformer, verksamhetsområden och förhållanden med varandra och utfärdar reglementen med tydliga bestämmelser om detta. Fullmäktige ska också besluta om ersättning och arvoden till de förtroendevalda.

Dela:

Hade du nytta av informationen?