Folktandvårdens folkhälsofunktion gör skillnad för en jämlik munhälsa i Dalarna

Datum: 07 oktober 2022 - 07 oktober 2022
Tid: 10:30 - 11:30
Plats: Digitalt (Zoom)

SKR gör digitalt studiebesök hos Region Dalarna. Ta del av ett framgångsrikt samverkansarbete som sätter fokus på munhälsan genom hela livet. Ansvariga berättar om hur verksamheten på Folktandvårdens folkhälsofunktion bedrivs och utvecklas i takt med att behov upptäcks.

Folktandvårdens folkhälsofunktion bildades 2021 med bas i Falun. Sju team finns utplacerade i regionen. Syftet och målet är att verka för en jämlik munhälsa för Dalarnas befolkning. Fokus ligger på god hälsa och vård på lika villkor, med tonvikt på hälsofrämjande och förebyggande åtgärder.

En av folkhälsofunktionens uppdrag är att ge ett utökat stöd till utsatta områden i länet, vilket är ett arbete som utvecklas under hösten 2022 med hjälp av en nyligen framtagen klusteranalys.

Utöver det sker ett brett samarbete med barnhälsovården för att fånga upp barn med ökad risk för karies vid tiomånadersbesöket. Även skolan och förskolan är viktiga arenor. Ett äldrecentrum har bildats med främsta uppgift att skapa, samla och sprida kunskap om äldres munhälsa. Här bedrivs uppsökande verksamhet i form av munhälsobedömningar och utbildning av vårdpersonal.

Målgrupp

  • Förtroendevalda
  • beslutsfattare
  • tjänstepersoner och strateger inom kommuner och regioner.
  • Alla med intresse för utveckling av hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt i samverkan.

Medverkande

  • Eva Östling, verksamhetschef, Folktandvårdens Folkhälsofunktion, Region Dalarna
  • Ulrika Nygren, vårdutvecklare, Barnhälsovårdsenheten, Region Dalarna
  • Linda Johansson, 1:a linjens chef avdelningen Medicin ger/rehab, Ludvika Lasarett, Region Dalarna
  • Jesper Ekberg, samordnare Strategi för hälsa, SKR
  • Anna Thomsson, socialtjänstsektionen, SKR

Anmälan görs via SKR:s hemsida

Tillbaka

Dela: