Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

För god och jämlik hälsa i ett hållbart Dalarna

Datum: 03 april 2019 - 03 april 2019
Tid: 09:00 - 16:00
Plats: Dalarna Science Park, Hörsalen, Forskargatan 3, Borlänge

Välkommen till en dag om länets framtid då vi redovisar resultatet av arbetet med "Samling för social hållbarhet i Dalarna".

Att vända utvecklingen och minska de växande skillnaderna i hälsa i Sverige och Dalarna är en av våra viktigaste uppgifter för att nå hållbar samhällsutveckling – socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Hur ska det gå till? Nu kan vi redovisa resultatet av den process som undersökt frågan i länet.

Tre villkor behöver uppfyllas för framgång i arbetet för god och jämlik hälsa i ett hållbart Dalarna:

Ett kompetent ledarskap – med acceptans av de hållbarhetsutmaningar samhället står inför och insikt om hur den egna verksamheten kan vara en del av lösningen att möta dessa utmaningar.

En välfungerande samverkan – med hög samverkanskompetens hos alla aktörer, från alla sektorer och på alla nivåer i hela samhället. Så skapas en stark samverkanskultur.

En självklar känsla av delaktighet – som förstärks av att frågan om god och jämlik hälsa i ett hållbart Dalarna görs hanterbar och meningsfull att ta sig an för alla, både medarbetare och befolkning.

Under dagen presenterar vi några av de byggstenar som kan främja detta. Dagen riktar sig till politiker, till ledningspersoner och medarbetare från alla förvaltningar inom offentlig sektor, till näringslivsledare, till ledare och engagerade i civilsamhället och den ideella sektorn.

Anmälan

Anmäl dig via länken här senast den 15 mars.

Program

8.30-9.00 Registrering och kaffe

9.00-9.15 Inledning

9.15-10.15 Den svenska folkhälsopolitiken & Samlingens målsättningar och resultat, Johan Hallberg, Region Dalarna. 

10.15–10.30 Paus

10.30–11.15 Ett målmedvetet partnerskap, Johan Hallberg, Angela Poroli Hedemora kommun, Thomas Johansson, Länsstyrelsen Dalarna

11.15–12.00 Arena för sociala innovationer, Mikael Källman, Region Dalarna 

12.00–13.00 Lunch

13.00–14.00 Utan spaning, ingen aning. Junia Joffer och Peter Möller, Region Dalarna

14.00–15.50 Samverkanskompetens  + Workshop Alexander Hellquist, Uppsala universitet samt Malin-Lilja Altörn och Per Jerfström, Säter.

15.50–16.00 Avslutning

Välkommen!

Tillbaka

Dela: