Föreläsning: Suicidprevention och stöd till efterlevande

Datum: 02 december 2020 - 02 december 2020
Tid: 08:45 - 16:00
Plats: Digital föreläsning

Inbjudan till föreläsningsdagen Suicidprevention och stöd till efterlevande. När det värsta händer.

I Sverige avlider i genomsnitt 30 personer i suicid varje vecka! Varje suicid innebär en tragedi för familjen och är en förlust för samhället. Det pågår nationella och regionala satsningar på ett suicidförebyggande arbete, trots detta så händer ändå det värsta! Vår temadag vill belysa suicidproblematiken bland olika utsatta grupper i samhället, samt anhörigas upplevelser och behov.

Målgrupp 

Vi vänder oss till berörd personal inom hälso- och sjukvården, kommuner, skolor, myndigheter, ideella organisationer och politiker.

Anmälan

Anmäl dig här senast den 25 november Instruktioner och länk till uppkopplingen skickas ut efter att du anmält dig. 

Deltagaravgift 

Utbildningen är kostnadsfri.

Program

8.45
Uppkopplingar och teknik-check.

9.00-11.00 (inkl paus) Föreläsning: Vårdens perspektiv på möjligheter och svårigheter att förhindra självmord. En psykiaters erfarenheter.

Föreläsare: Agneta Oredsson – psykiater med mångårig erfarenhet av att arbeta med människor i kris och utsatthet, tidigare chefläkare på Region Dalarna. Idag arbetar Agneta med patienter med könsdysfori.

11.00-12.00 Föreläsning: Föreläsning om Samers psykiska hälsa.

I arbetet för en god och jämlik hälsa för samerna, deltar Region Dalarna i Kunskapsnätverket för samisk hälsa. Den samiska hälsoforskningen är begränsad, men påvisar högre suicidalitet hos renskötare i jämförelse med referensgrupp, samt att unga samer uppger en ökad utsatthet, oro och stress.

Föreläsare: Ann-Jeanett Stål - samordnare nationella minoriteter och koordinator samisk hälsa vid avdelningen Hälsofrämjande och hållbar utveckling.

12.00–13.00 Lunchpaus

13.00-15.00 (inkl paus) Föreläsning om Folksjukdomen depression – Ur ett anhörigperspektiv. SPES i Stockholm och Dalarna. (inklusive paus)

Föreläsare: Leif Svanlund – 2012 förlorade Leif sitt barn och det blev början till ett arbete kring att sammanställa forskningsinformation kring depression och självmord ur ett anhörigperspektiv.

15.00-16.00 Hur vi arbetar för ökat inflytande, vård och stöd inom område psykisk hälsa, samt presentation av MHFA utbildning.

Utbildningen Första hjälpen till psykisk hälsa bygger på den traditionella Förstahjälpenutbildningen vid fysisk ohälsa och hjärt-lungräddningens L-ABC, men handlar om psykisk ohälsa/psykisk sjukdom.

Gällande brukarinflytande får du konkreta exempel på hur du kan bidra både som anställd/aktiv i region och kommuner, men även som själv drabbad eller anhörig.

Föreläsare: Therese Olsson, BISAM (Brukarinflytandesamordnare) och projektledare inflytande och delaktighet – psykisk hälsa.

Tillbaka

Dela: