Panelsamtal konsten och landsbygden

Datum: 16 juni 2022 - 16 juni 2022
Tid: 16:30 - 18:30
Plats: Maskinhuset, Grängesberg

Ett panelsamtal om konstens möjligheter och utmaningar på landsbygden.

Vilka förutsättningar har samtidskonsten utanför våra större städer, på landsbygden, i byar eller mindre samhällen? Vilka möjligheter och utmaningar finns för konstnärer att bo och verka på landet? Hur och var kan vi möta och mötas runt konsten? Vad krävs för att öka tillgängligheten? Vad kan konsten göra med våra platser och livsmiljöer? På vilket sätt kan den bidra till utveckling av samhället? Kan konsten både vara fri och nyttig?

Bild och form, Region Dalarna bjuder in till ett panelsamtal för att belysa några av dessa viktiga frågor från olika perspektiv. Hösten 2022 påbörjas ett fördjupat utforskande på området genom utvecklingsprojektet ”Icke-urbana platser för konst” som drivs av Bild och form i samverkan med Konstfrämjandet Dalarna. Projektet involverar kommuner och lokalt föreningsliv på ett antal platser i länet och finansieras av Kulturrådet och Region Dalarna.

Medverkande vid panelsamtalet

Po Tidholm, kulturskribent och ledamot i styrelsen Statens kulturråd
Anna Linnea Liljeholm, Konstfrämjandet & Konst i Dalarna
Carl-Oscar Sjögren, konstnär, Ställbergs gruva
Maria Backman, konstnär
Mursal Isa, ordf kultur- och bildningsnämnden, Region Dalarna
Camilla Nyman, Bild och form
Med flera

Utställning i Maskinhuset

I Maskinhuset pågår utställningen ”Det är bara tiderna som förändras” som kurerats av Maria Backman. Verk av sammanlagt nio konstnärer visas. Flera av konstnärerna är verksamma i både storstad som landsbygd. I anslutning till panelsamtalet visas utställningen av Cristian Quinteros Soto som medverkar i utställningen.

Läs mer om utställningen (extern länk)

Om Maskinhuset

Maskinhuset är en industriell funkispärla i Bergslagens industriella kulturarv. Byggnaden rymde ursprungligen ett flertal olika komponenter för gruvdrift. 2012 öppnades byggnaden upp för besökare. Under sommaren 2022 arrangerar Dalateatern ett dansresidens på platsen i samarbete med Riksteatern.

Läs mer om residenset (extern länk)

Läs mer om Maskinhuset (extern länk)

Panelsamtalet arrangeras av Bild och form, Region Dalarna i samverkan med arrangörerna för utställningen genom Maria Backman/Mind corporation.

Tillbaka

Dela: