glada personer

Samer och sverigefinnar i Dalarna – välkommen till samråd med Region Dalarna!

Datum: 01 december 2021 - 08 december 2021
Tid: 16:00 - 17:00
Plats: Teams

Region Dalarna är förvaltningsområde för samiska och finska språken enligt lagen om nationella minoriteter. Som ett led i detta bjuder vi nu in till samråd med samer respektive sverigefinnar boende i Dalarna.

Samrådet ingår i Regionens arbete för att skydda och stödja samiska och finska språken, främja samernas och sverigefinnarnas möjligheter att behålla och utveckla sin kulturella identitet samt ge möjlighet till inflytande i frågor som berör.

Region Dalarna ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, hjälpmedel, folkhögskolor och arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar även med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö.

Digitalt samråd via Zoom

Samråd samer: 1 december 2021 kl. 16.00 – 17.00
Samråd sverigefinnar: 8 december 2021 kl. 16.00 - 17.00

Vilka kan delta?

Privatpersoner,  intresseföreningar och organisationer för samer och sverigefinnar.

Anmälan:

Anmäl dig på e-post till: annjeanett.stal@regiondalarna.se
Sista anmälningsdag är 30 november 2021 för att delta på samiskt samråd.
Sista anmälningsdag är 7 december 2021 för att delta på sverigefinskt samråd.

Efter anmälan får du en länk till mötet.

Kontaktperson:

Ann-Jeanett Stål, Region Dalarna
Utvecklingsledare nationella minoriteter och samisk hälsa
Mejl: annjeanett.stal@regiondalarna.se
Telefon: 070-539 74 17

Läs mer om Region Dalarnas strategi för nationella minoriteter och urfolket samer 2021-2025 (pdf, 7 sid).

Tillbaka

Dela: